Izvajalci prireditev TVU 2021

OŠ Franceta Bevka

Ulica Pohorskega bataljona 1, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 568 70 10
E-naslov: o-fb.lj@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.francebevk.si/
Kontaktna oseba

Mojca Planinc
E-naslov: mojca.planinc1@guest.arnes.si


 

PRIREDITVE

Ljubljana, 13. 9. 2021 od 09.00 do 11.00
Prireditev je del evropskega tedna mobilnosti. Učenje plesne koreografije v povezavi s prometom, varstvom okolja, s katero se bomo pridružili dogodku Diham ples, spodbujati trajnostni razvoj in vseživljenjsko učenje. Več >>

Ljubljana, 21. 9. 2021 od 12.15 do 14.00
Učenci prvega razred, ob pomoči učiteljic z udeleženci DCA Puhova organiziramo branje pravljic in različne dejavnosti poustvarjanja. Sodelujemo preko spletnih aplikacij. Delavnice se bodo odvijale vsaj enkrat v mesecu. Več >>

Ljubljana, 23. 9. 2021 od 13.00 do 14.00
Učenci tretjih razredov s pomočjo učiteljic sodelujejo na delavnicah skupnega branja z DCA Puhova. Delavnice s poustvarjalnimi dejavnostmi potekajo vsaj enkrat mesečno. Več >>

Ljubljana, 24. 9. 2021–26. 9. 2021 od 14.00 do 17.00
V času tedna mobilnosti izdelajo učenci in ostali sodelujoči različne izdelke, fotografije dejavnosti, ki jih razstavimo v avli, pred razredi ali pred šolo in so na ogled širši javnosti. Več >>

Ljubljana, 27. 9. 2021–30. 9. 2021 od 14.00 do 17.00
Seznanjanje javnosti z nujnostjo učenja jezikov, opozarjanje na raznoliko jezikovno kulturno pestrost Evrope, spodbujanje vseživljenjskega učenja jezikov. Več >>