Izvajalci prireditev TVU 2021

OŠ Podčetrtek

Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek
Telefon: 00386 3 818 33 20
Kontaktna oseba

Eva Cankar
E-naslov: eva.cankar@os-podcetrtek.si


 

PRIREDITVE

Podčetrtek, 13. 9. 2021 od 08.20 do 09.05
Učencem preberem zgodbo. Na podlagi zgodbe z učenci vodim razgovor, kaj je dobro upoštevati, kadar si postavljamo cilje. Učenci spoznajo razliko med prenizko in previsoko zastavljenimi cilji. Nato na delovni list zapišejo svoje kratkoročne in dolgoročne cilje. Več >>

Podčetrtek, 20. 9. 2021 od 08.20 do 09.05
Učenci po skupinah s pomočjo gradiva poiščejo osebnostne lastnosti zase in za sošolce in s pomočjo učitelja sodelujejo v pogovoru. Ogledajo si kratek filmček o Hollandovi tipologiji interesov. Učencem predstavim različne poklice vezane na različne tipe osebnosti, učenci pa ugotavljajo primerne poklice zase. Več >>

Podčetrtek, 30. 9. 2021 od 13.00 do 13.35
Učenci, četrtošolci, se bodo pri kuharskem krožku v dveh skupinah pomerili v peki mafinov, katerih recepte bodo poiskali na spletu. Več >>

Radenci, 4. 10. 2021 od 09.00 do 12.00
Učenci bodo spoznali endemično žival črnega močerila ali črno človeško ribico, ki prebiva zgolj v podzemlju nizkega krasa, na območju Bele krajine in nikjer drugje na svetu. Seznanili se bodo s podobnostmi z njegovim belim sorodnikom. Seznanijo se z raziskovanji krasa in v njem živečih »zmajevih mladičkov« ter zgodovino pomembnejših odkritij o močerilu. Več >>

Radenci, 5. 10. 2021 od 08.00 do 11.00
Učenci bodo spoznali, da lahko IKT koristno uporabijo tudi v naravnem okolju. Z uporabo tablice bodo iz naravnih materialov posneli animirani film in s pomočjo naravnih zvokov v naravnih ustvarili zvočno zgodbo. Več >>

Radenci, 6. 10. 2021 od 14.00 do 17.00
Učenci bodo spoznali značilnosti Bele krajine s poudarkom na njeni kulinarični dediščini. Pravili bodo samostojno tradicionalno jed – belokranjsko pogačo. Seznanili se bodo z uskoškim izvorom pogače ter njeno promocijo. Več >>

Radenci, 7. 10. 2021 od 09.00 do 11.30
Učenci se bodo v kanjonski dolini reke Kolpe srečali z zanimivimi geografskimi in naravoslovnimi posebnostmi. Ogledali si bodo kraško vodno jamo Kobiljačo in spoznali osnovne značilnosti kraškega sveta in njene prebivalce. Opravili bodo meritve ter podali oceno splošnega stanja jame. Več >>

Podčetrtek, 7. 10. 2021 od 09.00 do 12.30
Učenci spoznajo belokranjske ljudske plese ter se seznanijo z njimi povezano glasbo. Pri plesu tipičnih plesov se seznanijo tudi z bogato tradicijo folklorne dejavnosti Bele krajine. Več >>

Radenci, 7. 10. 2021 od 15.00 do 18.00
Učenci bodo spoznali belokranjsko pisanico kot pomemben in prepoznaven del kulturne dediščine Bele krajine. Seznanili se bodo s celotnim postopkom izdelave belokranjske pisanice na tradicionalen način, saj bodo sami izvedli vse faze od izpihovanja jajca in pisanja s pisačem in voskom po njem do barvanja jajca in izdelave okrasnega cofka. Več >>