Izvajalci prireditev TVU 2022

Prislan strojegradnja, ključavničarstvo, filtrirna tehnologija, Srečko Prislan s.p.

Dobja vas 191, 2390 Ravne na Koroškem
Telefon: 02 821 76 70
Kontaktna oseba

Vilijem Toplak
E-naslov: viljem@prislan.si


 

PRIREDITVE

Ravne na Koroškem, 18. 5. 2022 od 13.00 do 15.00
Naša družba se stara in prav tako zaposleni v našem podjetju. S sporočili na plakatih in razgovori z vodstvom bomo opozorili na izzive, ki jih prinaša staranje zaposlenih in razlike med generacijami. Govorili bomo o pomenu usposabljanja in razvoja kompetenc za uspešno opravljanje dela ter o nujnosti sprememb obnašanja starejših - skrb za večjo prilagodljivost ter pripravljenost za pridobivanje novih znanj in spretnosti. Opozorili bomo tudi na velik pomen prenosa znanj in spretnosti na mlajše sodelavce in obratno. Več >>