Izvajalci prireditev TVU 2021

OŠ Trzin

Mengeška 7/b, 1236 Trzin
Telefon: 01 5644 552, 041799797
E-naslov: os-trzin@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.os-trzin.si
Kontaktna oseba

Ana Lončar Burjek
E-naslov: analoncarburjek@gmail.com


 

PRIREDITVE

Trzin, 1. 9. 2021–30. 9. 2021 od 08.00 do 12.00
Učenci razredne stopnje preberejo eko zgodbo, v kateri spoznajo, da smo ljudje tisti, ki uničujemo naravo. Vsaka učiteljica izvede eno dejavnost, s katero učenci ozavestijo, da je prav vsak posameznik pomemben pri ohranjanju lepe okolice (pobiranje smeti v okolici šole, vrtnarjenje, ločevanje odpadkov, izdelovanje igrače iz embalaže, skrb za rastline, skrb za živali…). Več >>

Trzin, 1. 9. 2021–31. 9. 2021 od 09.00 do 12.00
Učiteljice OŠ Trzin se dopisujemo z učenci enake starosti z učenci druge šole OŠ Rodica. Dogovorimo se, kateri učenci si želijo dopisovati in to izvedemo med poukom ali va času podaljšanega bivanja ali dodatnega pouka. Več >>

Trzin, 25. 9. 2021 od 09.00 do 16.00
To je dobrodelna prireditev, na kateri sodeluje celotna šola, vsi učitelji, starši, učenci, lokalna skupnost, obrtniki, ki se želijo sodelovanja s šolo. Pripravi se kulturni program, veliko je športnih aktivnosti, različnih delavnic, ki jih pripravijo trzinski obrtniki, gostinska ponudba, prodaja izdelkov ... Ker te prireditve zaradi koronskih ukrepov nismo izvedli in jo decembra selimo na splet, sem organizirala drugačno dejavnost z naslovom SPOŠTLJIVI SMO DO NARAVE IN ŽIVALI. V prvi triadi sta bila predstavljena dva afriška orjaška polža, za katere bomo skrbeli toliko časa dokler ne zrasteta, saj sta še mladička. Učenci so spoznavali življenje mehkužcev in kaj le-ti potrebujejo za življenje. Polžu so učenci dajali hrano, vodo in potrebne materiale, ki jima omogočajo prijetnejše bivanje v našem razredu (kamni, veje, listi...). Več >>

Trzin, 1. 10. 2021 od 08.30 do 12.00
Prvošolci spoznajo jedi, ki so jih jedli že v starih časih v Trzinu. Vsak razred izdela eno od jedi, ki so jo v Trzinu pripravljali naši predniki. Več >>

Trzin, 4. 10. 2021–8. 10. 2021 od 10.30 do 12.00
Prvošolci OŠ Trzin pripravimo kratek kulturni program, kjer zapojemo 3 pesmi. Nato s starostniki izvedemo likovne delavnice, kjer skupaj ustvarijo skupen izdelek - lovilec sanj. Več >>