Izvajalci prireditev TVU 2023

OŠ Ig

Troštova 24, 1292 Ig
Telefon: 01 2802-340
E-naslov: o-ig.lj@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.osig.si/
Kontaktna oseba

Katarina Vinšek
E-naslov: vinsek.katarina@gmail.com


 

PRIREDITVE

Ig, 15. 5. 2023 od 09.00 do 11.00
Organizirali bomo bralno-pisalne urice in povabili babice, mamice, dedke, očete. Učenci se bodo naučili, na kakšen način so v preteklosti medsebojno komunicirali, ko so bili ljudje daleč drug od drugega, kako so fantje in dekleta pisali ljubezenska pisma in si izkazovali naklonjenost in ljubezen. Učenci bodo začutili utrip preteklosti in izkazali svoje pisateljske veščine na način, kot so ga poznali v preteklosti. Več >>

Ig, 25. 5. 2023 od 10.00 do 13.00
Spoznajmo tradicionalne slovenske jedi naših babic, prababic. Zbrali bomo stare, preverjene recepte okusnih slovenskih jedi, se o njih pogovorili. Učenci bodo spoznali tipične in malo manj tipične jedi slovenskih pokrajin. Naučili se bodo, da je hrana poglavitna za obstoj ljudi, da vrhunske kuharje odlikuje spretnost uporabe celotne sestavine (hrane ne zavržemo, temveč jo v čim večji meri uporabimo). Izbrali bomo 2 recepta in skuhali / spekli jed. Učenci bodo spoznali kvaliteten in zdrav način kuhanja/peke, ki so ga z ljubeznijo iz roda v rod prenašale naše odlične kuharice - babice. Več >>

Ig, 1. 6. 2023 od 11.00 do 13.00
Čas bomo namenili pogovoru o nasilju, ki je žal v družbi vedno bolj prisotno tako v fizični kot tudi v verbalni obliki. Omenili bomo tudi tragična dogodka v Srbiji, ki jasno kažeta na to, kako z nespametnim ravnanjem in napačnim pristopom, ignoranco ali spodbujanjem tovrstnih agresivnih vedenj hitro lahko privede do nepopravljive škode. Z učenci imamo v razredu redno pogovore na temo nasilja in krepimo ničelno toleranco do vseh oblik tovrstnega ravnanja. Namen odkritih medsebojnih pogovorov je opolnomočiti slehernega učenca v razredu in naučiti, da sovraštvo in sovražni govor ne vodi v dobre medsebojne odnose ter jih ozavestiti, da verbalno nasilje lahko poleg fizičnega pušča zelo hude posledice. Učencem bodo v skupinah dodeljene različne vloge in konfliktne situacije iz katere bodo morali po čim bolj mirni in racionalni poti priti do cilja. Spoznali bodo vlogo mediacije. Več >>

Iška vas, 7. 6. 2023 od 13.00 do 15.30
S pomočjo različnih dejavnosti v naravi (gozdu) bomo spodbujali in krepili ljubezen do narave. Učenci bodo s pomočjo vede o vzgoji in izobraževanju na temo gozda z vsemi čutili doživeli gozdne radosti. Naučili se bodo stimulirati vse čute, ki pripomorejo k boljšemu psihofizičnemu počutju, večji fizični in psihični aktivnosti. Učenci bodo v odprtem zelenem okolju izkusili različne oblike učenja in medpredmetnega povezovanja. Učenci bodo s pomočjo izkušenjskega učenja bolj stimulirani za raziskovanje, krepili bodo svojo radovednost in ustvarjalnost. Več >>

Ig, 15. 6. 2023 od 10.00 do 12.00
Pisanje besedil na temo prijateljstva. Likovno ustvarjanje. Učenci bodo ustvarjali najrazličnejša besedila na temo strpnosti in globljih prijateljskih vezi. S tem bodo krepili veščine sprejemanja drugačnosti, spoznali, kaj pomeni biti del skupnosti. Na to temo bomo zbrali najboljše likovne in literarne stvaritve. Najboljše besedilo bodo izbrani učenci uglasbili, postala bo naša avtorska razredna himna. Zavzemamo pa se tudi, da bi naša razredna himna postala tudi ižanska šolska himna. Več >>

Skip to content