Izvajalci prireditev TVU 2022

OŠ Preserje pri Radomljah

Pelechova cesta 83, 1235 Radomlje, 1235 Radomlje
Telefon: 017228964
E-naslov: o-preradomlje.lj@guest.arnes.si
Spletna stran: www.os-preserjeradomlje.s
Kontaktna oseba

Nataša Lenarčič
E-naslov: natasa.lenarcic@gmail.com


 

PRIREDITVE

Preserje pri Radomljah, 12. 5. 2022 od 10.20 do 12.00
Gre za učno delavnico, namenjeno mladim, ki spodbuja k učenju z uporabo digitalne tehnologije (digitalna preobrazba družbe). Učenci bodo usvajali učne cilje in preverjali znanje z uporabo telefonov in aplikacij (Action Bound, Kahoot). V okviru vsebine Učenje je življenje, učenci usvojijo samoregulativne veščine v okviru katerih si znajo postaviti cilje, načrtovati pot do cilja, sooblikovati merila uspešnosti (pričakovane dosežke) in narediti samopresojo. Več >>

Preserje pri Radomljah, 2. 6. 2022 od 17.00 do 19.00
Gre za družabno - kulturno prireditev. Namenjena je učencem tretjega razreda, njihovim staršem, starim staršem in sorodnikom. Učenci se bodo najprej predstavili s plesno kulturnim nastopom in dramsko igro Čebelice gremo naprej. Nato pa se bodo udeleženci medgeneracijsko povezovali preko različnih socialnih iger in delavnic. Več >>

Preserje pri Radomljah, 3. 6. 2022 od 09.20 do 11.20
Gre za kulturno – izobraževalno delavnico v okviru vsebine Učenje je življenje in medgeneracijskega povezovanja, ko starejši učenci (6., 8. in 9-šolci) v času pouka učijo mlajše učence branja, računanja, uporabe računalnika. Mlajši pa se starejšim predstavijo s svojimi bralnimi veščinami in plesnim razumevanjem le te. Povezovanje in medgeneracijsko sodelovanje omogoča krepitev vezi med mladimi in spodbuja k zabavnemu učenju. Več >>

Preserje pri Radomljah, 6. 6. 2022 od 18.00 do 20.00
Gre za kulturno - glasbeno prireditev, v kateri bodo otroci pripravljali ustvarjalno dogajanje in izdelke ob poslušanju in igranju na različne instrumente ter se z nastopom predstavili staršem, starim staršem in sorodnikom. Slednji bodo aktivno vključeni v različne dejavnosti, kjer bodo predstavili tudi svoja znanja in veščine (igranje na inštrumente, izdelovanje piščali...). Več >>

Preserje pri Radomljah, 9. 6. 2022 od 16.00 do 19.00
Gre za kulturno zgodovinski dogodek, na katerem gre za medgeneracijsko povezovanje otrok in odraslih. Z vlakom skupaj odpotujejo iz Radomelj do Kamnika, kjer obiščejo muzej in grad Zaprice, se preko zgodbe povežejo s preteklostjo in spoznajo način razmišljanja nekoč. Namen dogodka je razvijati kulturno zavest in ohranjati dele naše preteklosti žive tudi danes. Več >>