Izvajalci prireditev TVU 2024

Osnovna šola Preserje pri Radomljah

Pelechova cesta 83, 1235 Radomlje, 1235 Radomlje
Telefon: 017228964
E-naslov: o-preradomlje.lj@guest.arnes.si
Spletna stran: www.os-preserjeradomlje.s
Kontaktna oseba

Nataša Lenarčič
E-naslov: natasa.lenarcic@gmail.com


 

PRIREDITVE

Preserje pri Radomljah, 15. 5. 2024 od 08.00 do 12.00
Gre za učno delavnico, namenjeno vrtčevskim otrokom, ki spodbuja kučenjusamoregulacije in kontrole vedenja.Vrtčevski otroci si bodo najprej ogledali kratko dramsko igro prvošolcev, z naslovom Trije metulji. Ob njej bodo ozaveščali pomembnost prijateljstva in povezanosti. Ob socialni igri Ogledala bodo razvijali čuječnost, samokontrolo vedenja in ozaveščali dobro počutje. Spoznali bodo različne oblike ritma, kot sredstva za izražanje občutkov in čustev. Vodja delavnice: Barbara Črnak Rešek, Nataša Lenarčič Več >>

Preserje pri Radomljah, 27. 5. 2024–31. 5. 2024 od 08.00 do 16.30
Gre za izobraževalno delavnico v okviru vsebine Medgeneracijsko povezovanje, ko bodo starejši učenci, devetošolci, v času pouka učili oziroma utrjevaliz mlajšimi učenci, prvošolci, različne matematične vsebine; like, barve, števila in računanje do 20 na zabaven način.Povezovanje in medgeneracijsko sodelovanje bo omogočilo krepitev vezi in večanje strpnosti med mladimi. Vodja delavnice:Viktorija Ozebek, Pia Jevnikar Več >>

Preserje pri Radomljah, 30. 5. 2024 od 13.00 do 17.00
Gre za družabno - kulturno prireditev. Namenjena je učencem prvega razreda, njihovim staršem, starim staršem in sorodnikom. Učenci se bodo najprej predstavili s plesno kulturnim nastopom in dramsko igro Veselo v poletje. Nato pa se bodo udeleženci medgeneracijsko povezovali preko različnih socialnih iger in delavnic. Vodja delavnice: Barbara Črnak Rešek, Nataša Lenarčič Več >>

Preserje pri Radomljah, 31. 5. 2024 od 08.00 do 13.00
Gre za izobraževalno- glasbeno delavnico, kjer bo gospod Andraž Sešelj, otrokom prvega razreda približal svet številnih bobnov. Različna tolkala bodo na voljo otrokom, da se z njimi rokujejo, nanje zaigrajo, prisluhnejo njihovim zvokom, izvejo, od kod izvirajo, kako, iz česa in zakaj so narejeni, kot so ... in še kaj. Otroci bodo imeli možnost spoznati tudi set električnih bobnov, prisluhniti čarom njihovih zvokov in spoznati razliko med njimi in klasičnimi bobni. Vodja delavnice: Nataša Lenarčič,Barbara Črnak Rešek Več >>

Preserje pri Radomljah, 4. 6. 2024 od 08.00 do 13.00
Gre za učno predstavitev sedmošolcev, ki bodo učencem prve triade predstavili osnove teorije izbire ter njena temeljna prepričanja. S pomočjo konkretnih primerov bodo približali razlago človeških vedenj in odnosov svojim mlajšim vrstnikom. Učenci bodo zase pridobili konkretne strategije za reševanje problemov s sošolci. Vodja delavnice:Mateja Jerina Več >>

Preserje pri Radomljah, 10. 6. 2024 od 14.00 do 17.00
Prireditev je namenjena učencem drugega razreda, njihovim staršem, starim staršem in sorodnikom. Učenci se bodo najprej predstavili z igranjem na male inštrumente, petjem pesmi in plesom. Nato pa se bodo udeleženci medgeneracijsko povezovali preko različnih socialnih iger. Vodja delavnice:Lidija Šavli Več >>

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content