Izvajalci prireditev TVU 2021

Podružnična osnovna šola Trnava

Trnava 5b, 3303 Gomilsko, 3303 Gomilsko
Telefon: 03 57 26 200
Kontaktna oseba

Vlasta Svatina
E-naslov: vlastasvatina@gmail.com


 

PRIREDITVE

Trnava, 6. 9. 2021 ob 08.00
Učenci 4. razreda bodo pri pouku LUM in SLJ izdelali zgibanke, na katerih bodo predstavili projekt TVU in aktivnosti, ki se bodo v povezavi z njim odvijale na naši šoli. Zgibanke bodo objavljene tudi na šolski spletni strani. V avli šole bodo obešeni plakati TVU in koledar dogodkov. Več >>

Trnava, 13. 9. 2021–25. 9. 2021 ob 08.00
Učenci bodo izvedli kratko raziskavo o tem, katere jedi so babice včasih kuhale iz lokalno pridelanih sestavin, oz. katere jedi so tipične za našo lokalno območje. Učenci bodo recepte za jedi napisali na roko, jih zbrali in iz njih izdelali preprosto kuharsko knjigo. Več >>

Trnava, 23. 9. 2021–2. 10. 2021 ob 08.00
Na dan Slovenskega športa bo organiziran pohod na Žovneški grad. Pot bo vodila mimo Žovneškega jezera in lokalnega pridelovalca jabolk, kjer bomo izvedli degustacijo različnih sort jabolk. Na Žovneškem gradu nam bo vodič predstavil zgodovino Žovneških in razkazal grad. Sledila bo izdelava makete gradu in branje knjige Friderik in Veronika. Več >>

Trnava, 4. 10. 2021–9. 10. 2021 ob 08.00
Na šoli bo za učence 3. razreda organizirana interesna dejavnost Bralni klub. Učenci bodo skozi celo šolsko leto, enkrat tedensko, brali mlajšim učencem. Učenci 4. razreda bodo izvedli kratko raziskavo o tem kaj radi berejo posamezni družinski člani in izdelali seznam priporočene literature za branje ( Babice/dedki/mamice/očki/ otroci priporočajo, preberi...). Družine bodo nagovorjene, da v izbranem tednu, vsak dan, vsaj 15 minut, vsi družinski člani berejo. Načrtovana je Noč branja. Več >>

Trnava, 8. 10. 2021 ob 08.00
V času epidemije, so starejši krajani še posebej osamljeni in prikrajšani za lokalne prireditve, ki so sicer običajen način druženja. Učenci bodo pri pouku LUM izdelali razglednice, se jih pri pouku SLJ naučili napisati in jih poslali starejšim krajanom Trnave. Vsak učenec bo narisal, napisal in poslal 2 razglednici. Več >>