Izvajalci prireditev TVU 2023

Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije

Pot na Lavo 22, 3000 Celje
Telefon: 03 428 58 73
E-naslov: skupnostvss@sc-celje.si
Kontaktna oseba

Natalija Klepej Gržanič
E-naslov: natalija.klepej@skupnost-vss.si


 

PRIREDITVE

Celje, 17. 5. 2023 od 17.00 do 20.00
Za grajenje lastne kariere je vedno pravi čas. Izkoristi brezplačne priložnosti za pridobivanje novih spretnosti, spoznaj sebe, nabiraj izkušnje in načrtuj svojo kariero. Na izobraževanju boste okrepili finančne spretnosti (Marja Milič), spretnosti načrtovanja lastne kariere (Mirjana Zgaga, Miha Zimšek). Pridobili boste informacije kako s pomočjo LinkedIna okrepiti sebe, kot lastno blagovno znamko. Več >>

Ravne na Koroškem, 24. 5. 2023 od 09.00 do 14.30
Višja strokovna šola Šolskega centra Ravne na Koroškem organizira Dan sodobnih tehnologij, kjer se bodo s svojo najnovejšo opremo za industrijsko avtomatizacijo in robotiko predstavili znani ponudniki opreme za avtomatizacijo. Osrednja tema konference: Trendi v industrijski avtomatizaciji in robotiki. Dan sodobnih tehnologij je namenjen seznanjanju udeležencev z najnovejšimi tehnološkimi smernicami na področju industrijske avtomatizacije in robotike ter poglabljanju povezav med: - podjetji, ki potrebujejo usposobljen strokovni tehnični kader, - šolo, ki ta kader usposablja na tehnologijah, ki jih podjetja uporabljajo ter - ponudniki teh tehnologij. V avli in na hodniku Višje strokovne šole bodo podjetja pripravila razstavo svoje opreme. Predstavitev se bodo poleg študentov Višje šole udeležili tudi predstavniki podjetij iz našega industrijskega okolja Več >>

Rogaška Slatina, 24. 5. 2023 od 11.00 do 13.00
Skupnost VSŠ predstavlja, zastopa in uresničuje skupne interese 49 javnih in zasebnih višjih strokovnih šol, in sicer v sodelovanju z državnimi, lokalnimi, mednarodnimi organi in organizacijami. Njena ključna vloga je povezovanje višjih strokovnih šol z različnimi deležniki na področju izobraževanja, usposabljanja ter gospodarstva kakor tudi oblikovanje politik in izvedba projektov v sklopu višješolskega in strokovnega raziskovalnega področja, s čimer neposredno prispeva k razvoju lokalnih skupnosti in regij. Na PU želimo predstaviti projekte in aktivnosti Skupnosti VSŠ kot promocijskega središča višjega strokovnega šolstva, tako za višje strokovne šole, kot tudi za študente, odrasle in za delodajalce. Izpostavili bomo aktualne projekte: Izpopolnjevanja LCAM, IncusiVET, SELFIE WBL2, V2V, Erasmus+ izmenjave (za osebje in študente). Naslavljali bomo različne ciljne skupine in aktivnosti, ki so jim namenjene. Študente: • Vpis na višjo šolo • Karierne priložnosti • Praktično izobraževanje • Mobilnosti/praksa v tujini • Alumni klub • Karierni centri • Projekti Višje strokovne šole • Kakovost v višjih šolah • (Mednarodni) projekti • Promocija • Organizatorji praktičnega izobraževanja • Karierni svetovalci • Usposabljanja za kadre Delodajalce • Praktično izobraževanje • Mentorstvo • Karierne priložnosti Ostala zainteresirana javnost • Študij za vse generacije • Hitra zaposljivost in višje plače Več >>

Kranj, 24. 5. 2023 od 13.00 do 16.00
Enake možnosti vključevanja ranljivih skupin v izobraževalne procese so ključne za spodbujanje socialne pravičnosti in trajnostnega razvoja družbe. Letošnji posvet o delu s študenti s posebnimi potrebami bo potekal v dveh delih. Plenarni del bo namenjen predstavitvi rezultatov anketiranja študentov VSŠ o študentih s posebnimi potrebami in njihovem vključevanju v višješolsko izobraževanje ter avtizmu in izzivih dela s študenti z avtističnimi motnjami. V drugem delu bodo vzporedno potekale tri delavnice, in sicer za tutorje, za predavatelje in za referente. Na posvet vabimo vse, ki se želijo opolnomočiti z delom s študenti s posebnimi potrebami. Vabljeni, da se nam pridružite v sredo, 24. 5. 2023, na Šolskem centru Kranj, Višji strokovni šoli, med 13. in 16. uro. Zaradi lažje organizacije dogodka, vas prosimo, da svojo prisotnost potrdite v spletnem obrazcu (https://anketa.skupnost-vss.si/posebnepotrebe) vse do 22. maja 2023. Več >>

Celje, 26. 5. 2023 od 09.00 do 12.00
Karierno izobraževanje za višješolske študente. Izkoristi brezplačne priložnosti za pridobivanje novih spretnosti, spoznaj sebe, nabiraj izkušnje in načrtuj svojo kariero. Na izobraževanju boste okrepili finančne spretnosti (Marja Milič), spretnosti načrtovanja lastne kariere (Mirjana Zgaga, Gorazd Prah, Natalija Klepej Gržanič). Več >>

Ravne na Koroškem, 26. 5. 2023 od 10.00 do 12.00
Na višji stokovni šoli bomo izvedli med predavatelji in ravnateljem razgovor o kakovostih, o sistemskem uvajanju sprememb za izboljšanje proscesov kakovosti. Pregledali bomo obstoječe stanje in si začrtali aktivnosti za naprej. Načrtovali bomo aktivnosti s katerimi bi lahko sodelovali s Skupnostjo višjih strokovnih šol. Več >>

Celje, 29. 5. 2023 od 08.00 do 09.00
Višje strokovne šole morajo nuditi prostor enakopravne zastopanosti vseh študentov. Zaznavanje izzivov pri sodelovanju v študijskih zadevah je ključnega pomena za prepoznavanje podpore, ki jo študenti z različnimi posebnimi potrebami potrebujejo. Fokusna skupina bo usmerjena v izboljšanje kakovosti dela s študenti, možnosti enakopravnejšega zastopanja skupi z manj priložnostmi. Več >>

Celje, 29. 5. 2023 od 08.00 do 10.30
 Okrogla miza je bila organizirana s ciljem razprave in izmenjave mnenj o kakovosti višjega šolstva med  študenti in predstavniki šole, saj so študenti ključni dejavnik šole, zato sta njihov glas in vloga pri zagotavljanju kakovosti zelo pomembna. Študenti so izpostavili, da bi želeli biti vključeni že v  oblikovanje študijskih programov in predlagali vzpostavitev mehanizma za sprotno spremljanje njihovih predlogov za izboljšanje kakovosti.  Več >>

Naklo, 30. 5. 2023 od 08.00 do 10.00
V torek 30. 5. 2023 ob 8. uri bodo na Višji strokovni šoli Biotehniškega centra Naklo izvedli delovni sestanek z ekipo predavateljev. Predsednik Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti g. Tomaž Levstek je predstavil nekaj poudarkov Samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2021/22, potem se je razvila debata na temo organizacijske klime in postopka diplomiranja. Organizacijsko klimo sicer spremljajo in izboljšujejo tudi v sklopu certifikatov ­– Center ima namreč od leta 2012 pridobljen  certifikat ISO 9001, od leta 2018 tudi ISO 14001. Pri diplomah pa tako vodstvo kot predavatelji dajejo pomembno vlogo povezovanju s praktičnim izobraževanje in gospodarstvom. Več >>

Celje, 1. 6. 2023 od 09.00 do 12.00
Vzpostavljanje in vzdrževanje enotnega sistema kakovosti je sestavni del višješolskega strokovnega izobraževanja. Na razpravi se bomo osredotočali na razvoj sistema poslovne odličnosti in njegovi podpori za višješolsko strokovno izobraževanje. Osrednja tematika bo priprava izhodišč in kriterijev za pridobitev nagrade Na poti k odličnosti. Več >>

Celje, 8. 6. 2023 od 08.00 do 10.00
Višje strokovno izobraževanje je v Sloveniji še vedno premalo prepoznavno. Na sekretariatu Skupnosti VSŠ smo s tem namenom pripravili promocijske in komunikacijski priročnik za višje strokovne šole, ki lahko služijo za nadgradnjo promocijskih in komunikacijskih aktivnosti posameznih šol. Priročnik je namenjen zaposlenim v višjem strokovnem šolstvu, ki se ukvarjajo s komuniciranjem z javnostmi in promocijo višješolskih študijskih programov. Vključeni so tudi številni primeri dobrih praks s strani višjih strokovnih šol. Na dogodku bomo pregledali dosedanje delo na področju promocije in začrtali promocijske aktivnosti in akcije za v prihodnje. Več >>

Skip to content