Izvajalci prireditev TVU 2022

Univerza v Novem mestu

Na Loko 2, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 393 00 37
Spletna stran: https://fpuv.uni-nm.si/
Kontaktna oseba

Mojca Blažič
E-naslov: mojca.blazic1@guest.arnes.si


 

PRIREDITVE

Novo mesto, 31. 5. 2022 od 14.00 do 15.30
Pandemija covid-19 in globalna recesija 2020 je ustvarila dodatno negotovost na trgu dela. Čeprav smo bili v preteklih letih priča zmanjševanju stopnje brezposelnosti, tudi med mladimi, se je njihov položaj na trgu dela v času izbruha bolezni covid-19 poslabšal. Pandemija je potisnila podjetja in potrošnike k hitremu sprejemanju novih vedenj, ki se bodo verjetno obdržala. Potisnila nas je v rapidno digitalizacijo, ki zahteva od ljudi re-skilling in up-skilling. Nenehen razvoj tehničnih kompetenc pa bo od mladih zahteval nenehen razvoj mehkih in socialnih kompetenc. Spregovorili bomo o pomenu podpore mladim ob vstopu na trg dela in načrtovanju lastne karierne pot. Gostje bodo predstavili podporne vloge in odgovornosti različnih organizacij pri opolnomočenju mladih za samostojno karierno pot in iskanju zaposlitvenih priložnosti v lokalnem okolju. Dogodek bo vodila doc. dr. Mojca Blažič, vodja kariernega centra UNM. Več >>