Izvajalci prireditev TVU 2021

OŠ Primoža Trubarja Laško, PŠ Šentrupert

Šentrupert 89, 3271 Šentrupert, 3271 Šentrupert
Telefon: 035738151
Kontaktna oseba

Martina Arbajter
E-naslov: martina.arbajter@oslasko.si


 

PRIREDITVE

Šentrupert, 10. 9. 2021 od 08.00 do 09.00
V okviru obravnavanih tem o prometu v razred povabimo policista. Učenci se v 1. in 2. razredu v prometu udeležujejo v vlogi pešcev. Najprej policist učencem predstavi svoje delo in naloge, ki jih opravlja. Nato jim, v sklopu varnih poti v domačem okolju, predstavi praktičen prikaz udejstvovanja pešcev v prometu. Skupaj izvedemo učni sprehod, na katerem spoznamo in ponovimo prometne znake namenjene pešcem ter pravilno prečkanje prehoda za pešce. Spoznamo pravila hoje ob cesti, kjer je pločnik in tudi tam kjer ga ni. Na koncu učnega sprehoda policist učencem razkaže še policijsko vozilo. Učenci spoznajo pomen zvočnih in svetlobnih signalov na policijskem vozilu. Več >>

Šentrupert, 13. 9. 2021–17. 9. 2021 od 08.00 do 10.00
Vsaka družina ima svojo dediščino, ki se predaja iz generacije v generacijo. V okviru literarnega kanona družine stari starši svojim vnukom predstavijo svoje najljubše pravljice iz otroštva. Učencem 1. in 2. razreda predstavim nalogo in jim povem, da jih v naslednjem tednu čaka raziskava pravljic v družini. V začetku tedna dobijo učenci učni list z navodili, kjer imajo opis domačih zadolžitev. Njihova naloga je, da svoje dedke in babice povprašajo o njihovih najljubših pravljicah iz otroštva. Nato stari starši svojo najljubšo pravljico pripovedujejo po spominu. Učenci si pravljico skušajo čim bolj zapomniti na učni list pa zapiše naslov pravljice in nariše svoja doživetja. Učenci nato enako vprašajo še svoje starše, ki jim prav tako po spominu pripovedujejo svojo najljubšo pravljico. Učenci na učni list ponovno zapišejo naslov pravljice ter narišejo svoja doživetja. nato učenci ob koncu tedna v šoli predstavijo najljubše pravljice svojih starih staršev in staršev. Predstavijo še svojo najljubšo pravljico, ki jo sošolcem pripovedujejo po spominu in na koncu skupaj ugotavljamo ali se v družinah katera pravljica prenaša iz roda v rod. Več >>

Šentrupert, 24. 9. 2021 od 08.00 do 12.00
Z učenci 1. in 2. razreda bomo posebno pozornost namenili njihovim starim staršem. skupaj z učenci bomo prebrali pravljico namenjeno babicam in dedkom in se pogovorili o njihovih starih starših. Učenci se bodo s svojimi starimi starši doma pogovorili, da jih bodo še bolje spoznali. Pripravila jim bom učni list MOJ DEDI/MOJA BABI. Na učni list bodo učenci skupaj s starimi starši zapisali nekaj osnovnih podatkov starih staršev (ime, priimek, starost, kje živi) ter njihove najljubše stvari. Vsak učenec bo nato kratko predstavil svoje stare starše ter kaj najraje počnejo skupaj. Po prebrani pravljici in predstavitvah učencev, bomo izdelali darila za stare starše, ki jim jih bodo učenci podarili. Več >>

Šentrupert, 4. 10. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 12.00
Z učenci 1. in 2. razreda v tednu otroka pri pouku izvajamo gibalne minutke. Gibanje je izredno pomembno za naše zdravje, saj skrbi za dobro počutje na fizični in psihični ravni. Z namenom, da bi se učenci počutili čim bolje bomo ves teden pred učnimi urami namenili 5 do 10 minut za gibalne dejavnosti. Gibalne minutke bomo z učenci izvedli vsaj dvakrat dnevno in tako poskrbeli tudi za dvig motivacije pred delom. Gibalne minutke bodo zajemale raztezne vaje, gibalne igre ter vaje sproščanja in umirjanja. Vsaka dan bomo z učenci izvajali drugačne gibalne dejavnosti, da bo teden čim bolj razgiban ter da spoznajo čim več novih dejavnosti. Več >>

Šentrupert, 4. 10. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 12.00
Z učenci 1. in 2. razreda v tednu otroka pri pouku slovenščine čas namenimo pravljicam . Učenci bodo vsak dan spoznali novo pravljico. Po poslušanju bodo sledile dejavnosti poustvarjanja in sicer vsak dan druga dejavnost. Učenci bodo pri poustvarjanju izražali svoja doživetja skozi risbo in dramsko uprizoritvijo ter s plesom, pripovedjo in z lutkovno igro. Učenci pri poslušanju in poustvarjanju razvijajo svojo domišljijo, bogatijo besedni zaklad ter krepijo pozitiven odnos do literarnega dela. Ob koncu tedna bomo z učenci 1. in 2. razreda z izbranimi likovnimi izdelki na šoli priredili pravljično razstavo in kratek dramski nastop za učence 3., 4. in 5. razreda. Več >>