Izvajalci prireditev TVU 2024

Osnovna šola Primoža Trubarja Laško, PŠ Šentrupert

Šentrupert 89, 3271 Šentrupert, 3271 Šentrupert
Telefon: 035738151
E-naslov: katja.krizan@oslasko.si
Kontaktna oseba

KATJA KRIŽAN
E-naslov: katja.krizan@oslasko.si


 

PRIREDITVE

Šentrupert, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 07.45 do 12.15
Z učenci v tednih vseživljenjskega učenja ustvarimo učilnico na prostem, kjer izvajamo posamezne učne ure. Pouk poteka v zunanjem okolju, v prijetnem in sproščenem vzdušju. Hkrati se poslužujemo različnih zanimivih učnih metod pri podajanju snovi. 10. 5. 2024 – 16. 6. 2024 Več >>

Šentrupert, 16. 5. 2024 od 10.00 do 11.00
Učenci višjih razredov (4. in 5. razred) preberejo pravljico mlajšim učencem. O prebranem bo sledil razgovor ter poustvarjanje. Pri tem se bomo še posebej potrudili, da bomo spodbujali branje in učence opomnili o njegovem pomenu ter tako veselje do knjig vzbudili tudi pri mlajših. Več >>

Šentrupert, 20. 5. 2024 od 10.00 do 12.00
Obisk čebelarja Franca Šolarja. Ob šolskem čebelnjaku nam bo predstavil osnove čebelarjenja, nas podučil o pomembnosti čebel ter pozitivnega odnosa do tradicije in kulture čebelarstva ter ohranjanja narave. Več >>

Šentrupert, 3. 6. 2024–7. 6. 2024 od 07.45 do 12.15
Z učenci čim več časa preživimo v naravi. Pri tem bomo izvajali različne oblike gibanja. Na igrišču pripravimo poligon, se igrajo različne štafetne in rajalne igre ter igre z žogo. Odpravimo se na krajši pohod v okolico šole ter pri tem spoznavamo naravne lepote domačega kraja. Več >>

Cerovo, 12. 6. 2024 od 08.00 do 14.00
Učenci bodo z obiskom jame spoznali edinstveni kraški svet. Vključili se bodo v različne tipe delavnic in na tak način spoznavali in raziskovali kraško površje in kraške oblike. Na majhni površini v jami in pred jamo bodo spoznali obilico značilnih kraških oblik, kot so kraška jama, udornica, vrtača, brezno, kraško površje, žlebiči in podobno. Več >>

Šentrupert, 14. 6. 2024 od 10.30 do 12.00
Učenci se na prireditvi predstavijo z raznimi glasbenimi, plesnimi, dramskimi in literarnimi točkami. Predstavijo se lahko individualno, v dvojicah ali skupinsko. S pripravljenimi točkami izrazijo svoj talent in veselje do raznih dejavnosti. Pri tem spodbujamo njihovo kreativnost, iniciativnost ter medsebojno sodelovanje. Več >>

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content