Izvajalci prireditev TVU 2022

Zavod republike Slovenije za varstvo narave

Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica
Telefon: 05 330 53 10
Kontaktna oseba

Agnes Tomažinčič
E-naslov: agnes.tomazincic@lung.si


 

PRIREDITVE

Nova Gorica, 25. 5. 2022 od 15.00 do 18.00
Naše poslanstvo je ohranjena narava Slovenije. Prizadevamo si za kakovostno trajno sobivanje narave in človeka, razumno rabo obnovljivih in neobnovljivih naravnih virov. Stremimo k strokovnosti, objektivnosti in konstruktivnemu dialogu z deležniki, strokovno javnostjo in mediji. Prijavljamo ter kot vodilni ali projektni partnerji sodelujemo na razpisih za projekte iz različnih finančnih mehanizmov. Zaposleni s svojim zgledom opravljamo naravovarstveno poslanstvo v službenem času in izven njega. Več >>