Izvajalci prireditev TVU 2022

Osnovna šola Koroški jeklarji

Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem
Telefon: 02 821 5453
E-naslov: o-kojeravne.mb@guest.arnes.si
Spletna stran: http://koroskijeklarji.mojasola.si/default.aspx
Kontaktna oseba

Janja Španžel
E-naslov: janja.spanzel@gmail.com


 

PRIREDITVE

Ravne na Koroškem, 9. 5. 2022–20. 5. 2022 od 08.00 do 09.00
Sodelovali bomo pri izvedbi ankete v okviru skupne akcije na temo »Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje«. V anketo bo vključen en razred (=cca. 25 učencev in učenk 9. razreda). O rezultatih skupne akcije (na osnovi katere bomo dobili boljši vpogled v dano tematiko) bomo razpravljali na razrednih urah. Več >>