Izvajalci prireditev TVU 2021

Bralni študijski krožek Ko besede oživijo

Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče
Telefon: 03 56 87 941
Kontaktna oseba

Marija Šuler
E-naslov: meri.suler@ktrc.si


 

PRIREDITVE

Počakovo, 22. 9. 2021 ob 17.30
V idiličnem naravnem okolju Hiše na Magolniku bomo pripravili delovno srečanje študijskih krožkov, ki aktivno delujejo na območju občine Radeče. Srečanje bo odprto za širšo javnost, namen pa je predstaviti splošne temeljne postavke delovanja študijskih krožkov. Posredni cilj srečanja je tako promocija študijskih krožkov in motivacija udeležencev k sooblikovanju tega aspekta vseživljenjskega učenja. V sklopu dogodka bo Bralni študijski krožek Ko besede oživijo vsebinsko udeležencem podrobneje predstavil način in cilje svojega delovanja: širiti bralno kulturo, spodbujati pozitiven odnos do branja, razvijati bralno in jezikovno pismenost, razvijati empatijo, pozitivno samopodobo ipd. Več >>

, 27. 9. 2021 ob 17.00
Bralni ŠK Ko besede oživijo organizira dogodek, namenjen promociji bralne kulture. Dogodek bo pogovorno naravnan - z udeleženci bomo spregovorili o pomenu branja, razvoju bralne pismenosti in bralne kulture ter vplivu slednjih na vsesplošni razvoj in rast družbe. S prireditvijo bomo doprinesli k spoznanju, da sta knjiga in pisana beseda svojevrstna vrednota ter da ima branje pozitiven učinek na širok spekter področij življenja (zdravje, družina, gospodarstvo, osebni razvoj ...). Dogodek bo tudi motivacijsko naravnan - udeležence bo spodbujal k vsakodnevnemu branju ter jih hkrati povabil k aktivnemu udejstvovanju v dotičnem študijskem krožku. Več >>