Izvajalci prireditev TVU 2022

TRO d.o.o

Perzonali 2, 2391 Prevalje
Telefon: 02 82 460 40
Kontaktna oseba

Bernarda Prepadnik
E-naslov: bprepadnik@tro.si


 

PRIREDITVE

Prevalje, 20. 5. 2022 od 07.00 do 09.00
Naša družba se stara in prav tako zaposleni v našem podjetju. S sporočili na plakatih in razgovori z vodstvom bomo opozorili na izzive, ki jih prinaša staranje zaposlenih in razlike med generacijami. Govorili bomo o pomenu usposabljanja in razvoja kompetenc za uspešno opravljanje dela ter o nujnosti sprememb obnašanja starejših - skrb za večjo prilagodljivost ter pripravljenost za pridobivanje novih znanj in spretnosti. Opozorili bomo tudi na velik pomen prenosa znanj in spretnosti na mlajše sodelavce in obratno. Več >>