Izvajalci prireditev TVU 2024

Center RS za poklicno izobraževanje

Kajuhova 32 U , 1000 Ljubljana
Telefon: 386 15864 206
Spletna stran: http://www.cpi.si
Kontaktna oseba

Klement Drofenik
E-naslov: klement.drofenik@cpi.si


 

PRIREDITVE

Kranj, 22. 5. 2024 od 09.00 do 14.00
"Vaše izkušnje so najboljša šola, pridobite zanje še najboljše potrdilo. Ponujamo vam pomoč pri pridobivanju certifikata o NPK, ki je uradno potrdilo, s katerim lahko dokazujete vašo usposobljenost za opravljanje določenega poklica. NPK ne temeljijo zgolj na znanju in spretnostih, pridobljenih v šolskem izobraževanju. V postopku pridobivanja NPK se upoštevajo vsa znanja in vse spretnosti, torej tudi vse tisto, kar se pridobiva v različnih nešolskih oblikah izobraževanja, to je z delom, ki ga opravljate pri delodajalcih, s študentskim delom, prostovoljnim delom ali prostočasnimi dejavnostmi, udeležbo na neformalnih programih izobraževanja ali tečajih, samostojnim učenjem, uporabo različnih medijev in podobno. Pridružite se mnogim, ki so svoje delovne izkušnje in znanja že unovčili." Več >>

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content