Izvajalci prireditev TVU 2021

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor

Trg Miloša Zidanška 3, 2000 Maribor
Telefon: 023006201
Kontaktna oseba

Melita Munič
E-naslov: melita.munic@szks.si


 

PRIREDITVE

Maribor, 20. 9. 2021–25. 9. 2021
V posnetku bo prikazana kulturna dediščina našega arhitekta Jožeta Plečnika. Z dijaki smo njegova dela prikazali po ekskurziji v enem od preteklih šolskih let. Več >>

Maribor, 27. 9. 2021–27. 10. 2021
V posnetku bo prikazana pot predelave krompirja od njive do krožnika. Prikazan bo tudi primer ponovne uporabe že uporabljenega živila. Več >>

Maribor, 31. 9. 2021–10. 10. 2021
V posnetku bo predstavljen pogled dijakov SZKŠ na planet, hkrati pa ponovna uporaba materialov z namenom ustvariti nekaj uporabnega. Več >>

Maribor, 4. 10. 2021–10. 10. 2021
V posnetku bo predstavljen potek analize pitne vode, izdelki dijakov in njihov pogled o pomenu vode v vsakdanjem življenju. Več >>

Maribor, 4. 10. 2021–10. 10. 2021
V posnetku bo prikazan postopek nudenja prve pomoči osebi, ki se je znašla v situaciji, ko prvo pomoč potrebuje. Več >>