Izvajalci prireditev TVU 2021

OŠ Tabor Logatec

Tržaška 150, 1370 Logatec
Telefon: 041205755
Kontaktna oseba

Saša Mivšek Jereb
E-naslov: sasamj@os-tabor.si


 

PRIREDITVE

Logatec, 9. 9. 2021 od 14.00 do 15.00
Predstavitev terapije za otroke, ki imajo težave s socialno vključenostjo, komunikacijo/izražanjem, pozornostjo, z upoštevanjem avtoritete, so čustveno labilni, imajo diagnozo selektivnega mutizma, težave s samozavestjo, samopodobo itd. Več >>

Logatec, 13. 9. 2021–17. 9. 2021 od 12.00 do 13.00
Izvedba delavnice med osmošolci z namenom preseganja stereotipov in predsodkov povezanih z begunci ter seznanitev udeležencev z dejanskim stanjem v svetu s pomočjo iger in diskusije. Več >>

Logatec, 20. 9. 2021 od 18.00 do 19.00
Predstavitev potovanja in opis države in njenih posebnosti skozi otroške oči. Predstavitev znamenitosti, dogodivščin in navdušenje sodelujočih za obisk države. Več >>

Logatec, 27. 9. 2021–1. 10. 2021 od 12.00 do 13.00
Mlajši učenci izdelajo kartončke s slikami in besedami na izbrano tematiko (npr, šport, hrana, vreme,...). Tako nastane zbirka slikovnega materiala, ki bo v pomoč učencem priseljencem pri spoznavanju slovenščine. Več >>

Logatec, 30. 9. 2021 od 13.00 do 14.00
Izvedba delavnice med devetošolci za spodbujanje razmišljanja o spremembah okolja, zaradi vpliva človeka in kakšne posledice vse to prinaša. Več >>