Izvajalci prireditev TVU 2022

Osnovna šola Puconci

Puconci 178, 9201 Puconci
Telefon: 02 545 96 00
Spletna stran: https://www.ospuconci.si/
Kontaktna oseba

Alenka Benko
E-naslov: alenka.benko@ospuconci.si


 

PRIREDITVE

Puconci, 19. 5. 2022 od 10.00 do 11.30
Delavnice bodo potekale v učilnici/cah. Povabljeni gostje (starejše občanke društva in babice ali dedki) nam bodo prikazale ročna dela in izdelke. Skupaj z učenci jih bomo izdelovali in jih nato tudi razstavili. Več >>

Puconci, 27. 5. 2022 od 09.00 do 10.30
V okviru akcije Beremo skupaj - za znanje in zabavo bomo, skupaj s starši, prebrali različne knjige in poustvarjali vsebine. Več >>

Puconci, 27. 5. 2022 od 10.30 do 12.00
Skupaj s starši bomo izvedli delavnico v okviru akcije Zdrav duh v zdravem telesu. Na šolskem dvorišču se bomo preizkusili v športnih dejavnostih - štafetne igre, igra Med dvema ognjema in v starih tradicionalnih igrah. Več >>

Puconci, 1. 6. 2022 od 09.00 do 12.00
Z učenci se bomo pogovarjali o zdravi prehrani in pripravi zdravega obroka. Spoznali se bomo s prehransko piramido in si pripravili zdrav obrok. Več >>

Puconci, 6. 6. 2022 od 09.00 do 12.00
Z učenci bomo izdelali travniški herbarij iz travniškega cvetja blizu osnovne šole. Po končani izvedbi bomo priredili tudi razstavo. Več >>