Izvajalci prireditev TVU 2024

Osnovna šola Martina Krpana

Gašperšičeva ulica 10, 1000 Ljubljana, 1000 Ljubljana
Telefon: 051 767 805
E-naslov: tajnistvo@os-mk.si
Spletna stran: http://www.os-mk.si/
Kontaktna oseba

Anka Japelj
E-naslov: anka.japelj@os-mk.si


 

PRIREDITVE

Ljubljana, 21. 5. 2024–28. 5. 2024 od 07.30 do 08.15
Učenci vseh treh oddelkov 4. razreda bodo v času predure računalništva razvijali svoje digitalno opismenjevanje. Samostojno bodo morali narediti PowerPoint predstavitev opis najljubše živali, v katero bodo morali na vsako prosojnico dati največ 2 sliki, pravilno navesti literaturo in vire. Prav tako pa se bodo naučili in urili v delanju prehodov slidov in animaciji besedila ter slik. S tem bodo razvijali svojo digitalno pismenost, saj bodo morali podatke in slike poiskati s pomočjo spletnega brskalnika. Več >>

Ljubljana, 21. 5. 2024–10. 6. 2024 od 12.00 do 15.00
Učenci 3., 4. razreda bodo narisali slike v različnih likovnih tehnikah, razstavili jih bomo na hodniku OŠ Martina Krpana Ljubljana. Več >>

Ljubljana, 23. 5. 2024 od 14.00 do 14.45
Učno uspešnejši učenci 4.c oddelka bodo v času podaljšanega bivanja pomagali svojim sošolcem pri razumevanju in opravljanju domače naloge. S tem bodo krepili medsebojno pomoč in se urili pri razlagi navodil sošolcem ter krepili medsebojno povezanost. Učili se bodo tudi strpnosti in sprejemanja drugačnosti. Več >>

Ljubljana, 29. 5. 2024–5. 6. 2024 od 13.00 do 13.45
Učenci 2.-4. razreda bodo preko različnih socialnih iger se učili medsebojnega zaupanja, neverbalne komunikacije, sodelovanja in medsebojne pomoči ter kako prenesti poraz. Razvijali bodo tudi svojo ustvarjalnost. Več >>

Ljubljana, 30. 5. 2024 od 13.00 do 14.00
Učenci 4. razredov se bodo igrali družabne igre. Učenci se bodo naučili krepiti medsebojne odnose in sodelovanje. Več >>

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content