Izvajalci prireditev TVU 2023

Ozara Slovenija nacionalno združenje za kakovost življenja

Ljubljanska ulica 9 , 2000 Maribor
Telefon: 02 3300440
Kontaktna oseba

Andrijana Božić
E-naslov: andrijana.bozic@lu-celje.si


 

PRIREDITVE

Celje, 23. 5. 2023 od 10.00 do 12.00
Srčna komunikacija definira človekovo osebnost, kaj so čustva, oblike čustev, zadovoljevanje potreb po Maslowu v primerjavi z resničnim življenjem, razlika med verbalno in neverbalno komunikacijo, načini komuniciranja neverbalne komunikacije, oblike komuniciranj, asertivna tehnika komunikacije, tehnika pogovora usmerjenega k uporabniku, osnovne napake pri komuniciranju, kako pravilno motivirati, sprejemanje drugačnosti, kako aktivno poslušati, strahovi pred neuspehom – kako lahko pomagamo, kako prepoznati nasilje v komunikaciji in v odnosih (spoznamo vse oblike nasilja, se jih naučimo prepoznati, kaj je mobbing, prepoznavanje treh najpogostejših oblik vedenja ob nasilnem vedenju, itd.), težave v duševnem zdravju. Več >>

Skip to content