Izvajalci prireditev TVU 2023

Osnovna šola Velika Nedelja

Velika Nedelja 13, 2274 Velika Nedelja
Telefon: 02 71 36 200
E-naslov: o-vn.mb@guest.arnes.si
Kontaktna oseba

Nina Žnidarič
E-naslov: ninaznidaric@gmail.com


 

PRIREDITVE

Velika Nedelja, 23. 5. 2023 od 13.00 do 14.00
Kratek opis: Bralna pismenost je ena temeljnih kompetenc, ki jo otroci morajo usvojiti, zato bomo organizirali pravljično urico in jo nadgradili z ustvarjanjem, vezanim na temo prebranega. Delavnica je namenjena otrokom med 6. in 10. letom. Otroci razvijajo svojo kreativnost s pomočjo konstruktorstva z lego gradniki. S pomočjo lego kock učenci na osnovni plošči predstavijo nadaljevanje pravljice, poustvarjajo. Nato s pomočjo tabličnega računalnika fotografirajo svoje delo in ga v programu spremenijo v strip. Otroci ob tem razvijajo kreativnost pri reševanju tehnoloških izzivov, hkrati pa krepijo svojo ustvarjalnost na literarnem področju. Več >>

Velika Nedelja, 26. 5. 2023 od 12.00 do 13.00
Branje je pomemben del učenja. S poslušanjem pravljic se otrok umiri, sprosti in razvija domišljijo. Spodbujanje bralne pismenosti dviga tudi splošni učni uspeh. Pravljična dejavnost bo vezana na ustvarjanje z lego gradniki ter jo nadgradijo z računalniškim oblikovanjem. Otroke želimo pripeljati prek meja njihovih trenutnih sposobnosti, jih vzpodbuditi v uporabi vse svoje kreativnosti pri reševanju tehnoloških izzivov in prek timskega dela ustvariti okolje, kjer se razvijajo socialne sposobnosti. Več >>

Podgorci, 29. 5. 2023 od 13.00 do 14.00
Ples je del nesnovne kulčturne dediščine in kot tak del našega vsakdana. Mladih, ki se v naših nrajih v zadnjem času ukvarjajo s folkloro je vedno več, zato smo se v tem letu odločili posvetiti raziskovanju srtarih oblačil iz prve polovice 20. tol., ki bi lahko postali podlaga za izdelavo folkornih kostumov za otroškošolsko folklorno skupino. Zato bomo izvedli predstavitev raziskovalne naloge z delavnico plesanja folklornih plesov in se na tak način vrnili v preteklost in ohranjali kulturno dediščino našega kraja. Več >>

Velika Nedelja, 6. 6. 2023 od 17.00 do 19.00
KULTURNI VEČER bo potekal v znamenju povezovanja učenja in kulture, posebej z učenjem skozi različne vidike kulture. Hkrati pa je kulturni večer posvečen umetniškemu ustvarjanju učencev različnih starostnih skupin. Pa naj bo to dramsko, glasbeno ali literarno udejstvovanje. Učenci bodo dramatizirali, peli plesali, igrali na različne inštrumente in recitirali. Na tak način se bodo predstavile obšolske dejavnosti, ki na kakršen koli način pripomorejo k umetniškemu ustvarjanju otrok in krepitvi kompetenc na tem podorčju. Več >>

Velika Nedelja, 9. 6. 2023 od 12.00 do 14.00
Za učence prve in druge triade osnovne šole bomo pripravili bralno plažo v atriju šole. Šolski atrij bomo okrasili s pripomočki za na plažo, senčniki, počivalnimi prostori,kjer se bodo učenci lahko udobno namestili in kvalitetno preživeli svoj prosti čas ob prebiranju knjig. Knjige si bodo lahko izposodili v šolski knjižnici. Igrali bodo lahko tudi poučne namizne družabne igre. Prisluhnili pa bodo lahko tudi pravljični urici. Več >>