Izvajalci prireditev TVU 2024

Osnovna šola Velika Nedelja

Velika Nedelja 13, 2274 Velika Nedelja
Telefon: 02 71 36 200
E-naslov: o-vn.mb@guest.arnes.si
Kontaktna oseba

Nina Žnidarič
E-naslov: ninaznidaric@gmail.com


 

PRIREDITVE

Velika Nedelja, 13. 5. 2024 od 08.00 do 09.00
Skupina učencev v šoli je proučevala ljudsko zdravilstvo v okolici Velike Nedelje in Podgorcev, po drugi svetovni vojni. V ta namen je pripravila raziskovalni projekt, ki je sestavljen iz teoretičnega in empiričnega dela. Le-ta bo predstavljen v kratki predstavitvi, ki bo odgovorila na vrparašnja o tem, ali so imeli v preteklosti v okolici Velike Nedelje ljudje dostop do zdravnika ali lekarne, kako so se ljudje zdravili in kakšna zdravila so uporabljali. Po predstavitvi bo sledila razprava. Več >>

Velika Nedelja, 21. 5. 2024 od 18.00 do 20.00
Kulturno udejstvovanje otrok in mladih je način neformalnega učenja. Ob predstavitvi gledalcem pa hkrati del povezovanja skupnosti, hgkrati pa nas navdihuje in radosti. KULTURNI VEČER je prireditev učencev, ki bo potekala v znamenju povezovanja učenja in kulture, posebej z učenjem skozi različne vidike kulture v kulturnem dom v Veliki Nedelji. Gre za dramsko, glasbeno in literarno udejstvovanje otrok in mladih. Na tak način se bodo predstavile obšolske dejavnosti, ki na kakršen koli način pripomorejo k umetniškemu ustvarjanju otrok in krepitvikompetenc na tem področju. Kultura bogati naša življenja in širi naš doživljajski svet. Več >>

Podgorci, 22. 5. 2024 od 13.00 do 14.00
Za učence prve in druge triade osnovne šole smo v sodelovanju s šolsko knjižnico pripravili bralno plažo v atriju šole. Šolski atrij smo okrasili s pripomočki za na plažo, senčniki, počivalnimi prostori, kjer se bodo učenci lahko udobno namestili in kvalitetno preživeli svoj prosti čas ob prebiranju knjig. Knjige so si lahko izposodili v šolski knjižnici. Igrali bodo lahko tudi poučne namizne družabne igre. Prisluhnili pa so lahko tudi pravljični urici, ki so jo pripravili za starejše učence mlajši učenci in s tem krepili medgeneracijsko sodelovanje in branje. Več >>

Podgorci, 23. 5. 2024 od 12.00 do 13.00
Branje je pomemben del učenja. S poslušanjem pravljic se otrok umiri, sprosti in razvija domišljijo. Spodbujanje bralne pismenosti dviga tudi splošni učni uspeh. Pravljična dejavnost bo vezana na ustvarjanje z lego gradniki ter jo nadgradijo z računalniškim oblikovanjem. Otroke želimo pripeljati prek meja njihovih trenutnih sposobnosti, jih vzpodbuditi v uporabi vse svoje kreativnosti pri reševanju tehnoloških izzivov in prek timskega dela ustvariti okolje, kjer se razvijajo socialne sposobnosti. Več >>

Velika Nedelja, 28. 5. 2024 od 12.00 do 13.00
Bralna pismenost je ena temeljnih kompetenc, ki jo otroci morajo usvojiti, zato bomo organizirali pravljično urico in jo nadgradili z ustvarjanjem, vezanim na temo prebranega. Otroci tako razvijajo svojo kreativnost s pomočjo konstruktorstva z lego gradniki. S pomočjo lego kock učenci na osnovni plošči predstavijo nadaljevanje pravljice, poustvarjajo. Nato s pomočjo tabličnega računalnika fotografirajo svoje delo in ga v programu spremenijo v strip. Otroci ob tem razvijajo kreativnost pri reševanju tehnoloških izzivov, hkrati pa krepijo svojo ustvarjalnost na literarnem področju. Več >>

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content