Izvajalci prireditev TVU 2021

Osnovna šola Velika Nedelja

Velika Nedelja 13, 2274 Velika Nedelja
Telefon: 02 71 36 200
E-naslov: o-vn.mb@guest.arnes.si
Kontaktna oseba

Nina Žnidarič
E-naslov: ninaznidaric@gmail.com


 

PRIREDITVE

Podgorci, 8. 9. 2021 od 13.00 do 14.00
Bralna pismenost je ena temeljnih kompetenc, ki jo otroci morajo osvojiti. Ker 8. 9. obeležujemo mednarodni dan pismenosti, bomo za otroke organizirali bralno popoldne. Interpretirali bomo kvalitetna književna dela. Prebrano pa bomo nadgradi z ustvarjanjem, vezanim na temo prebranega. Več >>

Podgorci, 15. 9. 2021 od 13.00 do 14.30
Branje je pomemben del učenja. S poslušanjem pravljic se otrok umiri, sprosti in razvija domišljijo. Spodbujanje bralne pismenosti dviga tudi splošni učni uspeh. Pravljična dejavnost bo vezana na ustvarjanje z lego gradniki ter jo nadgradijo z računalniškim oblikovanjem. Otroke želimo pripeljati prek meja njihovih trenutnih sposobnosti, jih vzpodbuditi v uporabi vse svoje kreativnosti pri reševanju tehnoloških izzivov in prek timskega dela ustvariti okolje, kjer se razvijajo socialne sposobnosti. Več >>

Podgorci, 4. 10. 2021 od 13.00 do 14.00
Z ustvarjalno delavnico Ustvarjalnica spodbujamo trajnostni razvoj, tako da recikliramo materiale in iz njih ustvarjamo. S spodbujanjem ponovne uporabe pripomoremo k ohranjanju okolja, hkrati pa zmanjšujemo potrošnjo. Učenci pa ob ustvarjanju krepijo svoje ročne spretnosti in kreativnost. Več >>

Podgorci, 5. 10. 2021 od 13.00 do 14.30
Lego ustvarjalnica je namenjena otrokom med 6. in 10. letom. Otroci razvijajo svojo kreativnost s pomočjo konstruktorstva z lego gradniki. Ustvarjalnica temelji na predstavljeni zgodbi. S pomočjo lego kock učenci na osnovni plošči predstavijo nadaljevanje pravljice, poustvarjajo. Nato s pomočjo tabličnega računalnika fotografirajo svoje delo in ga v programu spremenijo v strip. Otroci ob tem razvijajo kreativnost pri reševanju tehnoloških izzivov, hkrati pa krepijo svojo ustvarjalnost na literarnem področju. Več >>

Podgorci, 6. 10. 2021 od 13.00 do 14.00
Igre brez meja so namenjene otrokom od 6. do 10. leta. Z igrami želimo spodbuditi trajnostni in zdrav način življenja. Redna fizična aktivnost je temelj zdravega načina življenja. Ob tem bomo otroke ozaveščali o pomenu zdrave in lokalno pridelane hrane. Več >>