Izvajalci prireditev TVU 2021

Osnovna šola Griže

Griže 1A, 3302 Griže
Telefon: 03 620 92 40
E-naslov: osce-grize@os-grize.si
Spletna stran: http://www.os-grize.si/osn-inf/
Kontaktna oseba

Vesna Navodnik Ocvirk
E-naslov: vesna.navodnik-ocvirk@os-grize.si


 

PRIREDITVE

Griže, 8. 9. 2021 od 09.00 do 09.45
Učenci bodo izdelali križanke, miselne vzorce ... skozi izdelke ponovili usvojeno snov. Vseživljenjsko učenje posega na vsa področja našega življenja in nam pomaga opravljati številne vloge zasebno in poklicno. Vsak uspeh vpliva na samopodobo, krepi samozavest in nas pripravi nove izzive. Več >>

Griže, 9. 9. 2021 od 10.00 do 10.45
Učence bom spodbujala k branju različnih člankov s tem bodo krepili besedni zaklad ter se učili in naučili. Krepili bodo domišljijo, miselnost in tudi splošno razgledanost. Znali bodo hitreje reševati problemske naloge, debatirati, biti prepričljivejši. Pri urah bom vključila več branja in miselnih nalog ter jih podkrepila z branjem in učenjem hkrati. Več >>

Griže, 10. 9. 2021 od 11.00 do 10.45
Učenci so izdelali in se spretnostno preizkusili v različnih poskusih v času pouka na daljavo. Izdelki bodo krasili naš hodnik, ki ga bodo učenci pripravili, da si ga bodo lahko ostali pogledali, ocenili in podali svoja mnenja. Več >>

Griže, 13. 9. 2021 od 17.00 do 17.45
Učenci skozi različne primere spoznajo motnje in obolenja kože (hiperpigmentacija, otiščanci, albinizem, materna znamenja, jetrne pege ...). Ob ogledu filma in skozi slike prepoznajo, se naučijo, smiselno povežejo različne primere motnje in obolenja kože. Več >>

Griže, 14. 9. 2021 od 12.00 do 15.00
V okviru mednarodnega projekta smo z učenci skrbeli za čisto okolico, saj je v njej vse več plastičnih odpadkov, predvsem mask in rokavic (povzročitelj Covid-19). Na to temo bomo pripravili razstavo na hodniku šole in s tem ozaveščali še ostale, da se nam pridružijo, ne samo v projektu ampak tudi v vsakdanjem življenju. Več >>