Izvajalci prireditev TVU 2022

Osnovna šola Center

Seidlova cesta 7, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 3719000
E-naslov: mateja.jaklitsch@gmail.com
Spletna stran: https://www.os-center.si/
Kontaktna oseba

Mateja Jaklitsch
E-naslov: mateja.jaklitsch@os-center.si


 

PRIREDITVE

Novo mesto, 11. 5. 2022 od 13.00 do 13.45
Učencem bom predstavila dejavnosti, s katerimi lahko preko igre pridejo do novega znanja. Z učenci se bomo igrali različne družabne didaktične igre ter socialne igre, s katerimi bomo okrepili kolektivnost razreda in sočutnost med sošolci. Več >>

Novo mesto, 13. 5. 2022 od 13.00 do 13.45
V današnjem času tehnologije in nenehnega hitenja tudi otroci potrebujejo sprostitev in mir. Odraz hitrega tempa življenja (odraslih) vpliva tudi na otrokov svet občutkov in posledično njihovo vedenje in učne sposobnosti. Z raznovrstnimi aktivnostmi želimo učencem ponuditi možnosti sprostitve, stika s samim sabo in medsebojnega povezovanja. V sklopu Tedna vseživljenjskega učenja bomo preko dejavnosti z naslovom ˝Sprostimo se˝ izvajali igre in tehnike, ki omogočajo in spodbujajo, da se otroci tako fizično kot psihično umirijo. Večji del dejavnosti bo potekal zunaj, zlasti na zelenih površinah (gozd, travnik …). Vanje bodo vključene igre in tehnike s področja: joga za otroke, risanje in barvanje mandal, izdelava ˝lovilec sanj˝, čutne in senzorične vaje, dihalne tehnike, masažne tehnike (masaža za otroke v paru), sprostitev z zvokom in glasbo ipd. Več >>

Novo mesto, 16. 5. 2022 od 13.00 do 13.45
Z učenci bomo izvedli aktivnosti v povezavi s prvo pomočjo. Preko otroških zgodbic o različnih nesrečah in poškodbah bom učencem približala temo, temu pa bodo sledile dejavnosti. Učencem bom pokazala nekaj osnovnih elementov prve pomoči: povijanje ran, prva pomoč pri opeklinah, oživljanje. Sledila bo igra vlog, v kateri bodo učenci sami preizkusili različne vrste pomoči. Več >>

Novo mesto, 16. 5. 2022 od 13.00 do 13.45
Učenci bodo spoznali kodiranje črk, številk in ločil s pomočjo kombinacije dolgih in kratkih znakov – kar je Morsejeva abeceda. Izvedeli bodo o nastanku Morsejeve abecede, namenu in načinu uporabe. Učenci bodo oddali sporočilo in sprejeli sporočilo drugega v Morsejevi abecedi. Več >>

Novo mesto, 17. 5. 2022 od 12.10 do 12.55
Učenci bodo spoznavali čuječnost - posebne tehnike sproščanja, s katerimi se bodo poskušali umiriti in se sprostiti. Izvedli bomo 5 vaj, ki obsegajo meditacijo, usmerjeno dihanje, opazovanje dihanja in vaje usmerjanja pozornosti. Te vaje so kratke, ključno vlogo pa igrata vztrajnost in volja. Z izvedenimi dejavnostmi se bodo učenci bolje zavedali sami sebe, se bolje osredotočali na posamezne naloge ter se učinkovitejše in mirnejše spopadali z nepredvidenimi situacijami. Več >>

Novo mesto, 17. 5. 2022 od 13.00 do 13.45
Z učenci bomo s pomočjo joge in jogijskih položajev spoznali, kako lahko sami in na zelo enostaven način umirimo svoje telo in misli, ki nam v današnjem hitrem tempu življenja neprestano švigajo. V tem dnevu bomo z učenci spoznali nove dihalne tehnike, naredili pozdrav soncu, ki je osnovna in najenostavnejša oblika povezanih jogijskih položajev. Za konec pa se bomo posvetili masaži telesa ter čuječnosti z zaznavanjem naše okolice s svojimi čuti. Učenci se bodo tako lahko naučili, kako se umirimo, sprostimo svoje telo in se zavemo samega sebe v trenutku, ki je tukaj in zdaj. Več >>

Novo mesto, 17. 5. 2022 od 13.00 do 14.30
Z učenci bomo šli na 2-urni pohod v Novem mestu. Na pohodu bomo poskrbeli za zdravje in nabirali kondicijo, ob tem pa bomo tudi iskali morebitne markacije, opazovali, kje se nahajamo in kaj vidimo (zgradbe, ceste …), poslušali in prepoznavali zvoke (živali), prepoznavali rastline ob poti (drevesa, grmi, trave …). Skrbeli bomo tudi za svojo varnost. Več >>

Novo mesto, 1. 6. 2022 od 13.00 do 13.45
S pomočjo različnih virov (knjig, internet, videoposnetki) bomo po manjših skupinah raziskali, kaj človek potrebuje, da je njegovo telo zdravo fizično in psihično. Skupine bodo predstavljale različne ugotovitve, ki jih bomo zapisali na plakat. Usmerila jih bom z naslovi: spanje, higiena, prehrana, gibanje, druženje. Po izdelavi plakata bomo izvajali tudi različne gibalne igre, meditacijo in podobne stvari, ki se nanašajo na temo zdrav duh v zdravem telesu. Več >>