Izvajalci prireditev TVU 2021

Koroška akademija znanosti in umetnosti

Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec, 2380 Slovenj Gradec
Telefon: 041 759 585
E-naslov: info@kazu.si
Spletna stran: http://kazu.si/
Kontaktna oseba

Uroš Zavodnik
E-naslov: uros.zavodnik@gmail.com


 

PRIREDITVE

Ravne na Koroškem, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 ob 12.30
Filmska umetnost združuje vse ostale umetnosti kot sedma umetnost, hkrati omogoča refleksijo umetniških poti različnih umetnikov (slikarjev, glasbenikov, plesalcev, igralcev idr.) kot filmskih protagonistov na velikem filmskem platnu ter s tem njihovo še večjo prepoznavnost v svetu. Picassa je pred filmsko kamero postavil Henri-Georges Clouzot, pred filmsko kamero režiserja Uroša Zavodnika, če se omejimo na slikarsko umetnost, se je zvrstilo že nekaj slovenskih in tujih umetnikov: Jože Ciuha, Stojan Brezočnik, Pino Poggi, Jarg Geismar, Tilen Žbona, Oto Rimele, Srečo Dragan, Peter Ciuha idr. Predavanje "Pot do refleksije umetniških poti umetnikov na filmskem platnu" bo spremljala projekcija filma »Stojan Brezočnik – Izgubljeno srce«, ki je bil posnet v umetnikovem ateljeju in v KC Ravne, KGLU – Galeriji Ravne, s prisotnostjo umetnika na projekciji oziroma predavanju. Več >>

Ravne na Koroškem, 9. 9. 2021 ob 12.30
V predavanju Pot do izkustvenega učenja v poklicu, ki ga bo izvedla izr. prof. dr. Alenka Kobolt (Oddelek za socialno pedagogiko na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani), članica Koroške akademije znanosti in umetnosti (KAZU), bo poudarjeno, da misel, da se je potrebno učiti skozi celotno aktivno delovno dobo, ni nova. V hitro razvijajočih se družbah postaja tovrstno učenje nuja. Supervizija – individualna, skupinska ali timska ter različne oblike organizacijskega svetovanja in kovčinga (coachinga) so oblike refleksije poklicnega polja, ki tako začetnikom kot izurjenim praktikom omogočajo strokovno rast in razvoj raznolikih kompetenc. S poudarkom na razumevanju dogajanj v delovnem timu, spodbujanju kvalitetnega sodelovanja ter ustvarjanja pozitivne klime v delovnem okolju. Več >>

Ravne na Koroškem, 23. 9. 2021 ob 12.30
Hiter razvoj cepiv proti COVID-19 s sabo prinaša številna vprašanja in dileme. Namen predavanja, ki ga bo izvedla dr. Jana Makuc, dr. med., univ. dipl. biol., specialistka internistka, članica Koroške akademije znanosti in umetnosti, zaposlena v Bolnišnici Topolšica, je na poljuden način predstaviti razvoj cepiv, razlike med njimi in potencialne možnosti, ki nam jih prihodnost ponuja. Dotaknili se bomo tudi neželenih učinkov in priporočil. Česa pa v predavanju ne boste dobili? Ne bomo delili zdravniških nasvetov, se pogovarjali o teorijah zarote in ne bomo ocenjevali ukrepov v času epidemije. Več >>

Ravne na Koroškem, 1. 10. 2021 ob 12.30
V predavanju Pot do trajnostne embalaže bo predavateljica doc. dr. Urška Vrabič Brodnjak (Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Katedra za informacijsko in grafično tehnologijo), članica Koroške akademije znanosti in umetnosti (KAZU), spregovorila o embalaži, ki predstavlja kompleksen proizvod, saj mora izpolnjevati številne funkcije in hkrati predstavlja pomemben element dobavne verige. V zadnjih letih ima embalaža negativno podobo, kar je paradoksalno glede na naraščajočo potrošniško družbo. Posledično predstavlja kopičenje embalaže velik okoljski problem, katerega je potrebno ustrezno in pravočasno reševati. Pri proučevanju problematike embalaže in vplivov na okolje se pojavlja vprašanje ali obstaja pot do popolne rešitve - trajnostne embalaže v celotnem snovnem krogotoku. Namen predavanja je predstaviti trenutno situacijo glede trajnostne embalaže, prikazati smernice za načrtovanje in oblikovanje sodobne embalaže ob zahtevanih direktivah. Prav tako bo vključen prikaz sodobnih trendov pri razvoju in načrtovanju okolju primernejše embalaže. Vse to bo temeljilo na predstavitvi številnih konkretnih primerov dobrih praks, študentskih del ter rezultatov projektov, ki gredo uspešno v smeri trajnostnega razvoja embalaže. Več >>