Izvajalci prireditev TVU 2021

Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem

Na gradu 4, 2390 Ravne na Koroškem, 2390 Ravne na Koroškem
Telefon: 02870 51 30
E-naslov: scravne.gim@guest.arnes.si
Spletna stran: https://www.gimnazija-ravne.si/
Kontaktna oseba

Simona Rejec Merkač
E-naslov: simona.rejec@gmail.com


 

PRIREDITVE

Ravne na Koroškem, 27. 9. 2021–1. 10. 2021 od 08.30 do 14.05
V času vsesplošnega pospeševanja družbenega in osebnega življenja potrebujemo vrsto novih znanj in veščin za zagotavljanje izpolnjujočega, aktivnega in varnega eksistencialnega okvira. Ravno kultura in ustvarjalnost, kulturna zavest in izražanje, pa naj bo v maternem ali tujem jeziku, pa so pomembna gonila osebnega razvoja, socialne kohezije, inovativnosti in ne nazadnje tudi konkurenčnosti. Zato bi radi z obeleženjem evropskega dneva jezikov in predstavljanjem jezikovnih spretnosti v umetniškem izražanju dijake in javnost osvestili o pomenu učenja jezikov, podpiranja večjezičnosti in medkulturnega razumevanja in izražanja. V okviru aktivnosti Pot do znanja jezikov in ustvarjanja v njih bodo dijaki s pomočjo mentorjev pripravili dogajanje v posameznih jezikih. Vsak dan bo posvečen enemu jeziku (slovenščina – materinščina, tuji jeziki – angleščina, nemščina, španščina in ruščina). Aktivnosti v izbranem jeziku bodo potekale med odmori: šolski radio – glasba, branje poezije, kratek kulturni program v avli šole in manjše razstave (umetniški izdelki v različnih jezikih). Več >>

Ravne na Koroškem, 5. 10. 2021 od 11.30 do 13.00
Grafični izdelki se pojavljajo kot spremljevalni predmeti vsakodnevnega življenja. Vsak izdelek se od drugega razlikuje po namenu uporabe, fizični in grafični obliki. Poleg kakovosti storitve, ki ga izdelek ponuja, je pomembna tudi grafična oblika oz. vizualna podoba. Grafično oblikovanje pa je ustvarjalni proces, ki nekemu izdelku da to celostno vizualno in grafično podobo. Kako poteka tak proces grafičnega oblikovanja (od ideje, priprave predloge do končnega grafičnega izdelka), bodo dijaki lahko izvedeli na delavnici grafičnega oblikovanja v okviru aktivnosti Pot do grafičnega oblikovalca in izdelka. Tako si bodo lažje predstavljali, kakšno je delo grafičnega oblikovalca, če bi takšna poklicna pot koga zanimala. Lahko pa se bodo tudi sami preizkusili v grafičnem oblikovanju in pripravi končnih izdelkov. Več >>

Ravne na Koroškem, 6. 10. 2021 od 07.45 do 10.10
Večina aktivnosti v vsakdanjem življenju je povezana s fizikalnimi zakoni, ki se jih človek sploh ne zaveda, če ne začne o njih načrtno razmišljati. Da bi dijakom in širši javnosti predstavili fiziko kot del vsakdana in teorijo prelevili v prakso, bodo dijaki v okviru aktivnosti Pot do uporabne fizike predstavili in soustvarjali različne fizikalne eksperimente ob tem pridobivali uporabna znanja, vedenja o stvareh iz vsakdanjega življenja oz. povezali fizikalne zakone z vsakdanjim življenjem. Več >>

Ravne na Koroškem, 6. 10. 2021 od 10.50 do 12.25
Podjeten je vsakdo, ki se pri svojem delu uspešno loteva različnih izzivov in nalog in pri tem uporablja različna znanja in spretnosti, ki mu pri premagovanju izzivov in nalog pomagajo. Seveda pa ni nujno, da to počne na področju gospodarske dejavnosti. Bolj bodo mladi v današnjem času podjetni, bolje bodo zaposljivi oz. več možnosti za dobro zaposlitev bodo imeli. V okviru aktivnosti Pot do uspešnega podjetnika/farmacevta se bodo dijaki tretjega letnika farmacevtskega tehnika seznanili s pojmom podjetnostne kompetence in z njenim pomenom v sodobni družbi. Sodelovali bodo v okrogli mizi uspešnih koroških podjetnikov/farmacevtov, ki bodo predstavili svojo vizijo, poslovno žilico, zaposlitveno pot in uspeh. Moderator okrogle mize bo eden od dijakov, ostali dijaki bodo aktivno sodelovali z vprašanji udeležencem okrogle mize, ki si jih bodo prej pripravili. Več >>

Ravne na Koroškem, 8. 10. 2021 od 08.35 do 09.20
Skupinska dinamika je način delovanja skupine, odvisna pa je predvsem od osebnosti članov, ki skupino sestavljajo. Skupina se od posameznika razlikuje po svojem odnosu do socialnega okolja in po tem, da je močnejša od posameznika ter svojim članom nudi varnost in pomoč. Kako pomembna je dobra skupinska dinamika in kako funkcionira v razredu, bomo spoznali na delavnici Pot do skupinske dinamike. Ob reševanju ustvarjalnih timskih nalog bomo trenirali veščine timskega dela, ki sodijo med ključne kompetence 21. stoletja. Več >>