Izvajalci prireditev TVU 2021

Osnovna šola Franja Goloba Prevalje, Enota Vrtec Prevalje, Enota Vrtec Krojaček Hlaček

Polje 4a, 2391 Prevalje, 2391 Prevalje
Telefon: 0282 34 503
E-naslov: vrtec.krojacekhlacek@gmail.com
Spletna stran: http://vrtec-prevalje.si/
Kontaktna oseba

Ana Buhvald Pori
E-naslov: ana.buhvald-pori@guest.arnes.si


 

PRIREDITVE

Prevalje, 10. 9. 2021–20. 9. 2021 od 09.00 do 11.00
Praznovanje rojstnega dneva vrtca je vsako leto dan za veselje, pesem, spomine, spoznavanje in obisk kipa junaka Krojačka Hlačka, po katerem je poimenovan naš vrtec. Otroci vrtcu zapojejo, voščijo z risbo ali z besedo (voščila bomo razstavili pred igralnicami) ter se posladkajo. Več >>

Prevalje, 15. 9. 2021–30. 9. 2021 od 09.00 do 11.00
Skozi celo šolsko leto vsaj ena skupina intenzivno sodeluje z Domom starejših na Fari. Če je mogoče, izvedemo skupne dogodke, druženja. Zaradi epidemije se bomo letos v septembru povezali drugače in skušali z naključno prijaznostjo polepšati dan stanovalcem Doma starejših. Več >>

Prevalje, 22. 9. 2021 od 09.00 do 11.30
V Krojačkovem mesecu otrokom pripravimo Krojačkov mini kros – po razgibanem terenu na igrišču vrtca otroci tečejo pripravljen kros po skupinah, otroci ostalih skupin pa navijajo, spodbujajo. Po teku se okrepčajo z zdravimi sadnimi napitki. Spodbujamo veselje do gibanja - krepimo zdrave življenjske navade, izboljšamo počutja, otroci premagujejo ovire ... Kros izvedemo na Dan slovenskega športa. Več >>

Prevalje, 28. 9. 2021 od 09.30 do 10.30
V Vrtcu Prevalje še posebej spodbujamo branje otrokom, branje z otroki, Predšolsko bralno značko Petra Nosa ... in izvedemo več aktivnosti v povezavi z branjem. V septembru nam Krojaček Hlaček, knjižni junak Prevaljčana Leopolda Suhodolčana, bere pravljice na terasi vrtca. Več >>

Prevalje, 7. 10. 2021 od 09.00 do 11.30
Na Krojačkov dan nas bo obiskal Krojaček Hlaček s sladkimi gumbi iz kuhinje, v skupinah pa bomo skozi krojačkov mesec prebirali Krojačkove zgodbe ter raziskovali in ustvarjali na temo Krojačka Hlačka. Več >>

Prevalje, 8. 10. 2021 od 09.00 do 11.00
Vzgojiteljice Vrtca Prevalje so po knjižni predlogi Krojaček Hlaček pripravile dramatizacijo za otroke. Vzgojiteljice igrajo, pripravile pa so tudi čudovito sceno, kostume in poiskale primerno glasbo. Upamo, da bomo igro letos lahko izvedli. Na krstno izvedbo želimo povabiti tudi pisatelja Primoža Suhodolčana. Več >>