Izvajalci prireditev TVU 2021

Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem

Gozdarska pot 11, 2390 Ravne na Koroškem, 2390 Ravne na Koroškem
Telefon: 02 620 52 70
E-naslov: o-pvravne.mb@guest.arnes.si
Spletna stran: www.os-prezih.si
Kontaktna oseba

Jure Hrvatski
E-naslov: jure.hrvacki@gmail.com


 

PRIREDITVE

Ravne na Koroškem, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 14.00
V okviru dogodka znotraj TVU 2021 bodo na spletni strani šole in preko TV-zaslona v avli šole objavljeni sestavki z razmišljanji učencev, ki so se v naš kraj preselili od drugod (eni pred kratkim, drugi so z nami dlje časa ali so že zaključili osnovno šolanje pri nas in so mi v času svojega šolanja zapisali svoj pogled na novo okolje, ljudi okoli sebe, nov jezik – POT DO SOBIVANJA IN MEDKULTURNOSTI). Iz njihovih besedil bo razvidno, kako strpni so naši učenci drug do drugega, kako doživljajo drugačnost kultur in narodnosti, kako oziroma na kakšen način se vključujejo v novo okolje, kaj vse so doživeli, kaj si želijo, kako razmišljajo o svoji prvotni in novi domovini (v slovenskem jeziku), kako se njihovi starši in odrasli znanci/prijatelji vključujejo v družbo novega okolja ipd. V času TVU bomo več besed, pogovora in časa namenili tej tematiki tudi na naših srečanjih, saj na OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem podpiramo medkulturni dialog, sobivanje in strpnost. Več >>

Ravne na Koroškem, 22. 9. 2021 od 12.00 do 14.00
V sredo 22.9.2021 smo se v okviru razširjenega programa- gorništvo in mladi planinci z učenci od 1. do 4. razreda podali na krajši planinski pohod v bližini naše šole. Zbrali smo se pred šolo in od tu nadaljevali pot do začetka trim steze. Del poti smo prehodili po gozdni učni poti, trim stezi, nato pa nadaljevali pot po gozdni poti vse do vrha smučišča Poseke. Opazovali smo naravo, spremembe v njej in živali, ki smo jim prekrižali pot. Spoznavali smo osnove orientacije v naravi, in nekaj zgodovinskih podatkov o mestu Ravne, ki smo jih lahko prebrali s tabel ob trim stezi. Na vrhu smo si ogledali tudi stari hrast, uživali ob pogledu na naše mesto Ravne, si privoščili malico ter vzeli nekaj časa za igro. Nato smo se vrnili po poti ob robu Poseke, vse do izhodišča, naše šole, kjer so nas pričakali starši. Več >>

Ravne na Koroškem, 24. 9. 2021 od 11.00 do 12.00
V okviru 26. tednov vseživljenjskega učenja bomo z učenci četrtih in petih. Vsak učenec bo s sabo vzel knjigo, ki si jo bo sposodil v šolski knjižnici. Učenci se bodo posedli na travniku v parku in pričeli s tihim branjem. Po končanem branju bomo z otroki strnili misli in občutke o skupinskem branju v naravi. Namen skupinskega branja je otrokom na zanimiv način približati branje, saj menimo, da večina otrok premalo bere. Veliko otrok za branje nima motivacije, zato smo mnenja, da bi ta dogodek predstavljal spodbudno okolje tudi tistim, ki jim to ni najbolj všeč. Dogodek bodo spremljale razredničarke vseh razredov nižje stopnje. Več >>

Ravne na Koroškem, 1. 10. 2021 od 09.00 do 12.00
Na Osnovni šoli Prežihovega Voranca bomo konec meseca septembra (ali začetek oktobra) na medgeneracijsko srečanje povabili upokojene delavce naše šole. Družili se bodo s tretješolci. Srečanje načrtujemo v prostorih šole oziroma v naši bližnji okolici. Na začetku jih bomo razveselili s pesmico ali plesom naših učencev. Nato se bomo družili ob socialnih igrah ali skupnem ustvarjanju izdelka (učenec in upokojenec). Poprosili jih bomo, da z nami podelijo kakšen zanimiv dogodek iz časa svojega službovanja na naši šoli ali iz časa svojega šolanja. Za konec jih bomo povabili na manjšo pogostitev. Seveda je celotno srečanje odvisno od takratne covid situacije in priporočenih omejitev. Več >>

Ravne na Koroškem, 4. 10. 2021–8. 10. 2021 od 08.00 do 13.00
Učenci OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem se bodo v okviru zaščitništva učili in spoznali s socialnimi veščinami v obliki zaščitništva. Pri tem bodo sodelovali učenci 2. in 9. razreda. Starejši bodo pri tem pomagali mlajšim. Uvodno spoznavanje bo potekalo v obliki pohoda (športni dan) – tako se bodo skozi izpeljavo in pogovor povezali ter bolje spoznali. Gre za zbližanje različnih generacij in skrb za boljše počutje mlajših učencev na šoli: en devetošolec ali več devetošolcev se poveže z enim učencem drugega razreda in ga celo šolsko leto spremlja, mu pomaga pri vsakdanjih opravilih, tako razvijajo odgovornost pri učencih, načrtujejo aktivno preživljanje časa med odmori. Več >>

Ravne na Koroškem, 7. 10. 2021 od 09.00 do 13.30
V okviru 26. Tednov vseživljenjskega učenja, bomo z učenci 5. razredov ustvarjali na temo varnosti v prometu. V mesecu maju naslednje leto bodo učenci opravljali kolesarski izpit. Pomembno je, da jim skozi različne aktivnosti čim bolj približamo promet in prometne predpise. Z učenci bomo v četrtek, 7. 10. 2021, tretjo šolsko uro odšli po poti, kjer bodo opravljali praktični del izpita. Spoznali bodo cestnoprometne predpise na tem območju. Nato bomo pri pouku skupaj sestavili maketo v velikosti 3x2 metra. Maketa bo vsebovala zemljevid, ki ga bodo izdelali učenci, ter začrtano pot, kjer bodo opravljali kolesarski izpit. Izdelali bodo tudi prometne znake, ki jih bomo srečali na poti. Več >>

Ravne na Koroškem, 7. 10. 2021 od 09.00 do 11.00
Učenci 5. razredov bodo imeli delavnice v obliki socialnih iger. Na začetku si bo vsak udeleženec iz papirja izrezal obris svoje roke na katerega bo zapisal svoje ime. Obrisi rok bodo potovali od učenca do učenca, vsak pa bo za drugega zapisal eno pozitivno lastnost. Ko bo vsak dobil svoj obris roke nazaj, bo imel čas, da si prebere pozitivne stvari, katere so zapisali njegovi sošolci o njem. Nato bodo učenci v manjših skupinah izdelovali družabne igre. Izdelali jih bodo na A3 liste. Določiti bodo morali pravila igre in število igralcev. Nato bodo svoje igre tudi preizkusili. S tem bomo gradili medsebojno povezanost. Več >>

Ravne na Koroškem, 7. 10. 2021 od 12.00 do 13.35
Namen ustvarjanja je spodbuditi pri otrocih motiviranost za likovno nalogo s pomočjo narave in njenega ohranjanja (prinesimo/prenesimo naravo v razred. Otroci morajo razumeti in razmišljati o naslednjih pojmih: - neokrnjeno naravno okolje, radodarnost narave, vpliv človeka, povezanost z naravo, skrb za naravno okolje, onesnaževanje, nerazumno izkoriščanje, posledice, prihodnost naravnih okolij..... Cilj: POGOZDOVANJE razreda Izvedba: V parku, gozdu, na vrtu... naberemo drevesne liste, različnih velikosti, barv in oblik. Liste zložimo med časopisni papir in jih stisnjene sušimo nekaj dni. Na drevesnih deblih s pomočjo različnih listov papirja in voščenk "odvzamemo" površino, odtis skorje dreves. Odtise uporabijo za izdelovanje korenin, debla, vej drevesa... Na to drevo prilepijo posušene liste dreves, ki so jih predhodno pripravili. V razredu naredimo razstavo - GOZD, narava v razredu! Več >>