Izvajalci prireditev TVU 2022

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ravne na Koroškem

Gačnikova pot 3, 2390 Ravne na Koroškem, 2390 Ravne na Koroškem
Telefon: 02 82 17 320
E-naslov: judita.skoflek@ozs.si
Spletna stran: http://www.ooz-ravne.si/
Kontaktna oseba

Judita Škoflek
E-naslov: judita.skoflek@ozs.si


 

PRIREDITVE

Ravne na Koroškem, 24. 5. 2022 od 09.00 do 10.30
Vrednote za vsakega obrtnika so znanje in spretnosti, za obrtne mojstre pa te vrednote predstavljajo osnovno gonilno silo, ki prikazuje naprednost določene dejavnosti. Poklicnega izobraževanja za nekatere programe ni možno več izbrati, saj so se zaradi pomanjkanja interesa ukinili in so pravzaprav mojstri še edini, ki »skrbijo«, da se uveljavlja nek poklic skozi formalno izobrazbo. Pridobiti naziv mojster je osebni uspeh posameznika, je izpolnitev pomembnega življenjskega cilja in hkrati kamenček v mozaiku uspešnega procesa nacionalno pomembnega izobraževanja. Pridobljen mojstrski naziv pomeni odlično priložnost za večjo zaposljivost v izbranem poklicu, za podjetje pa konkurenčno prednost v dejavnosti, saj se z uporabo blagovne znamke »Mojster« poudari mojstrstvo in kakovost izdelkov ali storitev. Spoznali boste vse prednosti, ki jih prinaša mojstrski naziv, kakšne pogoje je potrebno izpolnjevati, predvsem pa pot do pridobitve naziva mojster. Več >>

Mežica, 31. 5. 2022 od 09.00 do 12.00
Na seminarju bomo spoznali, kakšne so obveznosti delavca glede opravljanja dela in dopustnost opravljanja drugega dela, upoštevanje navodil delodajalca, spoštovanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, obveznost obveščanja, prepoved škodljivega ravnanja, obveznost varovanja poslovne skrivnosti ter prepoved konkurence in konkurenčna klavzula. Na drugi strani so tudi obveznosti delodajalca, ki jih mora izpolnjevati in sicer obveznost zagotavljanja dela, obveznost plačila, sestavine plačila in minimalna plača po novem, varne delovne razmere, varovanje delavčeve osebnosti, prepoved nadlegovanje in trpinčenja (mobinga) na delovnem mestu, varstvo delavčevih osebnih podatkov in obvezne kadrovske evidence ter prepoved diskriminacije. Na koncu pa sledi še diskusija in odgovori na vprašanja udeležencev. Več >>

Mežica, 9. 6. 2022 od 17.00 do 18.00
Jaroš Kamnik, tržni inšpektor, vodja OE Dravograd - Maribor, bo predstavil naslednje teme: - Pooblastila tržnega inšpektorja in postopek nadzora - Pravice podjetnika v inšpekcijskem postopku - Najpogostejše kršitve - Odgovori na morebitna vprašanja udeležencev vezanih na področje, ki ga pokriva tržna inšpekcija Več >>