Izvajalci prireditev TVU 2023

Spominčica – Alzheimer Slovenija – Slovensko združenje za pomoč pri demenci

Luize Pesjakove ulica 9, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 256 51 11
E-naslov: info@spomincica.si
Spletna stran: https://www.spomincica.si/
Kontaktna oseba

Amarila Rižnar
E-naslov: info@spomincica.si


 

PRIREDITVE

Ljubljana, 6. 6. 2023 od 11.00 do 11.45
Predstavitev dobrih praks za izboljšanje dobrega počutja, socialne vključenosti in preventive starejših s pomočjo umetniškega ustvarjanja in narave. Udeleženci bodo lahko aktivno sodelovali pri ustvarjalnih aktivnostih. Več >>

Ljubljana, 6. 6. 2023 od 12.00 do 13.00
Pretežni del neformalne oskrbe kronično bolnih (tudi oseb z demenco) zagotavljajo neformalni oskrbovalci (svojci, sorodniki in prijatelji). Potrebe in stiske družinskih oskrbovalcev so pogosto spregledane. Na podlagi sodelovanja v evropskem projektu SINCALA, so se izpostavile najpogostejše potrebe in stiske ter nakazali načini za obvladovanje pri spoprijemanju z negativnimi vidiki neformalne oblike oskrbe v domačem okolju. Na to temo bi izvedli kratko predavanje. Več >>

Skip to content