Izvajalci prireditev TVU 2022

Spominčica – Alzheimer Slovenija – Slovensko združenje za pomoč pri demenci

Luize Pesjakove ulica 9, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 256 51 11
E-naslov: info@spomincica.si
Spletna stran: https://www.spomincica.si/
Kontaktna oseba

Amarila Rižnar
E-naslov: info@spomincica.si


 

PRIREDITVE

Ljubljana, 11. 5. 2022 od 11.00 do 12.00
Z vidika posameznika je dostopnost do zdravstvenih storitev pogosto odvisna od družbene skupine, socialno-ekonomskega statusa, kraja bivanja, indr. Za starejše odrasle z nizko stopnjo zdravstvene pismenosti je vpliv lahko še večji. Zato je nujno potrebno boljše razumevanje posebnih zdravstvenih potreb in potreb oskrbe skupaj z boljšimi rešitvami za obravnavanje teh potreb, zlasti za ljudi v ranljivih življenjskih situacijah. Najbolj pomembno je, da so raziskovalci sposobni v svoje raziskave vključiti reprezentativen vzorec ciljne populacije in na tak način zagotoviti zunanjo veljavnost in posplošiti rezultate. Zato bi se raziskovalci zaradi zagotavljanja reprezentativnega vzorca morali zavedati različnih pristopov, ki bi jih morali uporabiti pri oblikovanju svojega protokola raziskave za pridobivanje podatkov. Predstavili bomo kratko usposabljanje iz področja. Več >>

Ljubljana, 20. 5. 2022 od 13.00 do 14.00
Svojci se pri oskrbi osebe z demenco doma srečujejo z različnimi izzivi. Predstavili bomo usposabljanje različnih dimenzij: sporazumevanje, kaj oseba še zmore in kaj početi čez dan, higiena, terapija s čutili, spanje, indr. Več >>

Ljubljana, 24. 5. 2022 od 11.00 do 12.00
Na trgu je že veliko tehnoloških rešitev, ki pa jih ljudje ne poznajo dovolj dobro ali pa se z njimi še niso srečali. predstavili bomo nekaj izmed le-teh. Udeleženci bodo lahko aktivno sodelovali pri vajah za krepitev kognitivnih sposobnosti. Več >>