Izvajalci prireditev TVU 2021

Osnovna šola Črna na Koroškem

Center 142, 2393 Črna na Koroškem, 2393 Črna na Koroškem
Telefon: 02 870 41 40
E-naslov: o-crna.mb@guest.arnes.si
Spletna stran: https://www.os-crna.si/
Kontaktna oseba

Sergeja Gerdej
E-naslov: sergeja.gerdej@os-crna.si


 

PRIREDITVE

Črna na Koroškem, 13. 9. 2021–17. 9. 2021 od 11.00 do 15.00
Učenci se bodo spoznali z osnovami prve pomoči in klicem na številko nujne medicinske pomoči. Dejavnost bomo izvedli za učence razredne stopnje. Glede na starost bodo spoznali osnovni položaj za nezavestnega in načine, kako oskrbeti (poviti) rano. Več >>

Črna na Koroškem, 13. 9. 2021–10. 10. 2021 od 11.50 do 15.15
V podaljšanem bivanju bomo dali poudarek na spodbujanju zdravih prehranjevalnih navad učencev, pomenu zajtrka, raznolike prehrane v obdobju odraščanja, pitju vode, izogibanju sladkim in slanim prigrizkom, izpuščanju obrokov, hitri prehrani, pomenu gibanja in zdravemu načinu življenja. Izdelali bomo plakate, prehransko piramido in druge likovne izdelke in pripravili razstavo v jedilnici, si ogledali videoposnetke in knjige. Učenci bodo imeli nalogo, da v jedilnici drug drugega vzpodbujajo, da vso hrano v šoli vsaj poskusijo in da se pri kosilu čim manj hrane zavrže. Več >>

Črna na Koroškem, 28. 9. 2021–7. 10. 2021 od 08.20 do 12.40
Spoznavajo umetnostna besedila znanih slovenskih pisateljev, tudi pisateljev iz lokalnega okolja. Učenci ob branju razvijajo recepcijsko zmožnost, tj. zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja umetnostnega besedila. Razumejo značaj in ravnanje književne osebe, ki doživlja take dogodivščine, kot bi si jih želeli doživljati sami, ter se vživljajo v osebo, ki jim je podobna vsaj v eni konkretni lastnosti. Po branju poustvarjajo: • si razdelijo in igrajo igre vlog ter nastopajo pred sošolci, • slikajo motive glavnih književnih oseb, • izdelajo si lutke književnih oseb, • izrekajo svoje mnenje o umetnostnem besedilu. Več >>

Črna na Koroškem, 28. 9. 2021–7. 10. 2021 od 08.20 do 12.40
Cilji - učenci: - Znajo določiti neki zgodovinski letnici ustrezno desetletje, stoletje in tisočletje, - naštejejo vrste zgodovinskih virov in opišejo njihove značilnosti, - pojasnijo pomen zgodovinskih virov za zgodovino, - razložijo, katere ustanove hranijo zgodovinske vire, - razvijejo spretnost zbiranja in izbiranja informacij in dokazov iz različnih virov in literature, - razvije spretnost iskanja virov in literature z IT, - naučijo se pravilno navajati vire in literaturo, - učijo se 'brati' zgodovinske in geografske zemljevide. Več >>

Črna na Koroškem, 5. 10. 2021 od 08.20 do 12.40
V sklopu kulturnega dne, ki smo ga izvedli na šoli 5. 10. 2021, so se učenci 7. razreda podali na pot raziskovanja in ustvarjanja lutkovnega gledališča. Najprej so si izbrali pravljico Toma Kočarja z naslovom Uboga gospa Šoja (https://www.lahkonocnice.si/pravljice/uboga-gospa-soja) in se lotili dramatizacije. Nato so izdelali lutke, sceno in pripravili pravo lutkovno gledališče. Sodelovali so vsi in s skupnimi močmi pripravili pravo predstavo, ki so jo po nekaj vaje še posneli. Posnetek bomo namreč poslali učencem na razredni stopnji, saj se trenutno zaradi ukrepov ne smemo mešati in družiti med sabo. V nasprotnem primeru bi učence razredne stopnje povabili v "gledališče" in jim pravljico zaigrali v živo. Več >>

Črna na Koroškem, 5. 10. 2021 od 08.20 do 12.40
Učenci izdelujejo glasbila iz različnih materialov (medpredmetno sodelovanje GUM in TIT): • preizkušanje njihove zvočnosti. • ustvarjajo lastne skladbe. • razstavijo glasbila v avli šole. Razredničarka in sorazredničarka 8. b sta se z učenci v sklopu kulturnega dne podali na pot raziskovanja sveta glasbil. Kaj vse je nastalo izpod spretnih rok učencev, si lahko ogledate v avli šole in na priloženih fotografijah. Več >>

Črna na Koroškem, 8. 10. 2021 od 08.20 do 12.40
Spremembo opisa bomo še dodali. Učenci izboljšujejo gibalne in funkcionalne sposobnosti, oblikujejo pravilno telesno držo in skladno postavo, razumejo vpliv redne športne vadbe in primerne prehrane na zdravje ter dobro počutje. Učenci upoštevajo pravila varne hoje. Znajo določiti strani neba, se orientirati ob zemljevidu. Poznajo vpliv hoje na organizem, nevarnosti v gorah in znajo nuditi prvo pomoč pri praskah, ranah, žuljih in pikih žuželk. Ravnajo v skladu z načeli varovanja narave. Skrbijo za ohranitev naravne in kulturne dediščine. Več >>