Izvajalci prireditev TVU 2022

Aktiviraj se v Novem mestu in Črnomlju

Kolodvorska cesta 32 c, 8340 Črnomelj
Telefon: 059342699
Kontaktna oseba

Lidija Basarac
E-naslov: lidija.basarac@zik-crnomelj.si


 

PRIREDITVE

Obrh, 23. 5. 2022 ob 09.00
Udeleženke programa Aktiviraj se v Novem mestu in Črnomlju si bodo ogledale destilarno in čokoladnico Berryshka v Obrhu pri Podturnu. Več >>