Izvajalci prireditev TVU 2023

Ekonomska šola Novo mesto, srednja šola in gimnazija

Ulica talcev 3a, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 393 32 72
E-naslov: klavdija.giodani@esnm.si
Spletna stran: http://www.esnm.si/
Kontaktna oseba

Klavdija Giodani
E-naslov: klavdija.giodani@esnm.si


 

PRIREDITVE

Novo mesto, 16. 5. 2023 od 12.00 do 13.00
Z dijaki Ekonomske šole Novo mesto bomo raziskali Novo mesto, fotografirali znamenitosti in se o njih pogovorili v nemščini ter sestavili pregled fotografij in opisov znamenitosti Novega mesta. Več >>

Novo mesto, 16. 5. 2023 od 13.00 do 14.00
Postali smo moderna družba, ki se poslužuje vse bolj modernih in naprednih oblik telekomunikacije. Tržišče nam nudi tehnologijo za uporabo v telefonski komunikaciji, ki doživlja nenehne spremembe, nadgradnje in izboljšave, hkrati pa s tem uporabniku predstavlja nove izzive, koristi, pa tudi stroške. Telefonska komunikacija prav tako predstavlja enega najpogostejših oblik komunikacije, ki nas tako povezuje kot nam olajšuje delo, po drugi strani pa lahko tudi razdvaja, če se je lotevamo površno in v delovnih okoljih neprofesionalno. Za uspešno telekomunikacijo je tako nujno potrebno znanje in veščine, ki se jih boste lahko naučili na delavnici z naslovom "Komunikacija poslovno in zasebno", ki bo potekala na Ekonomski šoli Novo mesto. Več >>

, 16. 5. 2023 od 13.00 do 14.00
V učilnici na prostem bomo oblikovali in preoblikovali antične stavbe. Dijaki bodo izdelovali izdelke iz materiala, ki ga bodo nabrali v Ragovem logu v povezavi z antičnimi stavbami v naravi. Končna predstavitev bo instalacija v obliki razstavljenih izdelkov na mostu, fotografij izdelkov in preoblikovanih antičnih postavitev.. Več >>

Novo mesto, 16. 5. 2023 od 13.00 do 14.00
Udeleženci bojo spoznali osnove oblikovanja voščilnice. To zajema spoznavanje programa Illustrator, izdelavo skice, mreže, postavitev formata z vodili, določitev vsebine, vektorsko risanje grafik, izdelava preloma strani (vstavljanje besedila in ostalih grafičnih elementov). Udeleženci bojo v delavnici aktivno sodelovali in spoznavali temeljne zakonitosti grafičnega oblikovanja. Tako se bojo naučili osnov grafičnega oblikovanja. Razvijali bojo svojo ustvarjalnost in kreativnost. *Predznanje udeležencev ni pogoj. Več >>

Novo mesto, 16. 5. 2023 od 13.00 do 14.00
V delavnici se bodo lahko udeleženci učili ITALJANŠČINE. Profesor bo udeležencem razložil snov, ki je morda udeleženci še ne obvladajo ali pa zanjo potrebujejo dodatno razlago, prav tako jim bo pomagal rešiti naloge, ki jih lahko prinesejo s seboj.Poudarek bo tako na konverzaciji v italjanščini. Profesor bo predstavil uporabnost znanja italjanščine in prikazal, kako se je mogoče lotiti najrazličnejših jezikovnih problemov z optimizmom in aktivno soudeležbo na tutorstvu, vse skupaj pa bo zasnovano tudi za namen načrtovanja potovanj, saj romantična mesta Italije kar vabijo v goste, kjer nam bodo osnove italjanščine prišle prav pri spoznavanju ne le kulinarike ampak tudi pri sklepanju novih poznanstev in pri obisku raznih znamenitosti. Več >>

Novo mesto, 22. 5. 2023 od 13.00 do 14.00
Udeleženci bojo spoznali praktične osnove priprave in tiskanja pohval. To zajema priprava dokumenta za tisk - ustrezen format za tisk, montažo strani, tisk - nastavitve na digitalnem tiskarskem stroju in grafična dodelava. Končni izdelek bo natisnjena pohvala. Udeleženci bojo v delavnici aktivno sodelovali pri izdelavi tiskanja pohval. Tako se bojo naučili osnov priprave tiska, tiska in dodelave. *Predznanje udeležencev ni potrebno. Več >>

Novo mesto, 2. 6. 2023 od 13.00 do 14.00
Udeleženci med sprehodom po bližnji okolici spoznavajo prve izraze in fraze v nemškem jeziku. Spoznajo besedišče za opis poti in pa nekaj kulturno-zgodovinskih znamenitosti Novega mesta. Ker bo vodenje potekalo v nemškem jeziku, je to priložnost, da se seznanite z znamenitostmi ter pomembnimi točkami mesta, prav tako pa ob tem preizkusite svoje znanje nemščine in osvežite spomin. Več >>

Novo mesto, 6. 6. 2023 od 13.00 do 14.00
Smo v dobi migracij, pa vendar, tudi v preteklosti so se dogajale migracije. Spoznavali bomo, da imajo migracije različne obraze in razmišljali o stereotipih, o prikazu migrantov v medijih in družbi, pogovorili se bomo o lastnih izkušnjah in kritično ovrednotili družbo in medije, ozavestili pomen uporabe jezika v skupnosti. Na izkustveni delavnici bomo doživeli izkušnjo nemega sporazumevanja, preko katere bomo ponazorili pomen jezika. Raziskali bomo primere slavnih beguncev in migrantov ter dali poudarek na uspešne zgodbe in izkušnje migrantov. Na delavnico so posebej povabljeni dijaki migranti pa tudi vsi migranti, ki bi dijakom želeli predstaviti uspešno zgodbo migracije, poklicni in življenjski uspeh, katerega je migrant dosegel. Več >>

Novo mesto, 6. 6. 2023 od 13.00 do 14.00
Na delavnici o osebnostni rasti bomo s psihologinjo spoznavali svojo lastno osebnost na poglobljen način. Poudarek bo na spoznavanju lastne osebnosti preko tehnike sproščanja. S pomočjo tehnike sproščanja, ki se je bomo naučili, bomo izpostavili svoje pozitivne in negativne lastnosti, analizirali bomo svoje odzive v najrazličnejših situacijah in medosebnih odnosih. Izkusili bomo tehniko za doseganje relaksacije in se jo naučili izvajati. Pogovorili se bomo o tem, kako je preteklost posameznika vplivala na njegovo doživljanje sebe in sveta, kako se posameznik loteva različnih preizkušenj in kako reagira pod različnimi obremenitvami ter se pogovorili o načinih s katerimi se lahko razbremenimo stresa. Več >>

Novo mesto, 9. 6. 2023 od 13.00 do 14.00
Z dijaki naše šole bomo v nemščini opisali znamenitosti Novega mesta, raziskali, katere so najlepše in najpomembnejše znamenitosti, o njih zbrali podatke ter oblikovali osnutke za brošure v nemščini, ki prikazujejo naš kraj. Več >>

Skip to content