Izvajalci prireditev TVU 2022

Ekonomska šola Novo mesto, srednja šola in gimnazija

Ulica talcev 3a, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 393 32 72
E-naslov: klavdija.giodani@esnm.si
Spletna stran: http://www.esnm.si/
Kontaktna oseba

Klavdija Giodani
E-naslov: klavdija.giodani@esnm.si


 

PRIREDITVE

Novo mesto, 16. 5. 2022 od 13.00 do 14.00
Dijaki bodo izdelovali fotograme iz materiala, ki ga bodo nabrali v Ragovem logu. Končna predstavitev bo instalacija v obliki razstavljenih izdelkov na mostu. Več >>

Novo mesto, 16. 5. 2022 od 13.00 do 14.00
Komunikacija poslovno in zasebno, Kratek opis: Postali smo moderna družba, ki se poslužuje vse bolj modernih in naprednih oblik telekomunikacije. Tržišče nam nudi tehnologijo za uporabo v telefonski komunikaciji, ki doživlja nenehne spremembe, nadgradnje in izboljšave, hkrati pa s tem uporabniku predstavlja nove izzive, koristi, pa tudi stroške. Telefonska komunikacija prav tako predstavlja enega najpogostejših oblik komunikacije, ki nas tako povezuje kot nam olajšuje delo, po drugi strani pa lahko tudi razdvaja, če se je lotevamo površno in v delovnih okoljih neprofesionalno. Za uspešno telekomunikacijo je tako nujno potrebno znanje in veščine, ki se jih boste lahko naučili na delavnici z naslovom "Komunikacija poslovno in zasebno", ki bo potekala na Ekonomski šoli Novo mesto. Več >>

Novo mesto, 16. 5. 2022 od 13.00 do 14.00
GRAFIČNO OBLIKOVANJE POHVAL Udeleženci bojo spoznali teoretične in praktične osnove oblikovanja pohval. To zajema spoznavanje programa, izdelavo skice, mreže, postavitev formata z vodili, določitev vsebine, zbiranje in obdelava fotografij, vektorizacija, izdelava preloma strani (vstavljanje besedila, fotografij in ostalih grafičnih elementov). Udeleženci bojo v delavnici aktivno sodelovali in spoznavali temeljne zakonitosti grafičnega oblikovanja. Tako se bojo naučili osnov grafičnega oblikovanja pohval. Razvijali bojo svojo ustvarjalnost in kreativnost. Tematika je poljubna. *Predznanje udeležencev ni potrebno. Več >>

Novo mesto, 16. 5. 2022 od 13.00 do 14.00
GRAFIČNA PRIPRAVA IN TISK POHVAL Udeleženci bojo spoznali praktične osnove priprave in tiskanja pohval. To zajema priprava dokumenta za tisk - ustrezen format za tisk, montažo strani, tisk - nastavitve na digitalnem tiskarskem stroju in grafična dodelava. Končni izdelek bo natisnjena pohvala. Udeleženci bojo v delavnici aktivno sodelovali pri izdelavi tiskanja pohval. Tako se bojo naučili osnov priprave tiska, tiska in dodelave. *Predznanje udeležencev ni potrebno. Več >>

Novo mesto, 16. 5. 2022 od 13.00 do 14.00
Smo v dobi migracij, pa vendar, tudi v preteklosti so se dogajale migracije. Spoznavali bomo, da imajo migracije različne obraze in razmišljali o stereotipih, o prikazu migrantov v medijih in družbi, pogovorili se bomo o lastnih izkušnjah in kritično ovrednotili družbo in medije, ozavestili pomen uporabe jezika v skupnosti. Na izkustveni delavnici bomo doživeli izkušnjo nemega sporazumevanja, preko katere bomo ponazorili pomen jezika. Raziskali bomo primere slavnih beguncev in migrantov ter dali poudarek na uspešne zgodbe in izkušnje migrantov (Albert Einstein, Mila Kunis, Pablo Neruda, Frederic Chopin, Bob Marley, Steve Jobs in drugi). Na delavnico so posebej povabljeni dijaki migranti pa tudi vsi migranti, ki bi dijakom želeli predstaviti uspešno zgodbo migracije, poklicni in življenjski uspeh, katerega je migrant dosegel. Več >>

Novo mesto, 16. 5. 2022 od 13.00 do 14.00
Na delavnici o osebnostni rasti bomo s psihologinjo spoznavali svojo lastno osebnost na poglobljen način. Poudarek bo na spoznavanju lastne osebnosti preko tehnike risanja oziroma projekcijske tehnike. S pomočjo vprašalnikov bomo izpostavili svoje pozitivne in negativne lastnosti, analizirali bomo svoje odzive v najrazličnejših situacijah in medosebnih odnosih. Poudarili bomo lastnosti, ki so lahko močne točke posameznika, hkrati pa ugotovili, kako lahko marsikatero šibkost obrnemo v našo lastno prednost. Pogovorili se bomo o tem, kako je preteklost posameznika vplivala na njegovo doživljanje sebe in sveta, kako se posameznik loteva različnih preizkušenj in kako reagira pod različnimi obremenitvami. Več >>

Novo mesto, 20. 5. 2022 od 13.00 do 14.00
Na delavnici o osebnostni rasti bomo s psihologinjo spoznavali svojo lastno osebnost na poglobljen način. Poudarek bo na spoznavanju lastne osebnosti preko tehnike sproščanja. S pomočjo tehnike sproščanja, ki se je bomo naučili, bomo izpostavili svoje pozitivne in negativne lastnosti, analizirali bomo svoje odzive v najrazličnejših situacijah in medosebnih odnosih. Izkusili bomo tehniko za doseganje relaksacije in se jo naučili izvajati. Pogovorili se bomo o tem, kako je preteklost posameznika vplivala na njegovo doživljanje sebe in sveta, kako se posameznik loteva različnih preizkušenj in kako reagira pod različnimi obremenitvami ter se pogovorili o načinih s katerimi se lahko razbremenimo stresa. Več >>

Novo mesto, 20. 5. 2022 od 13.00 do 14.00
Na delavnici o osebnostni rasti bomo s psihologinjo spoznavali svojo lastno osebnost na poglobljen način. Poudarek bo na spoznavanju lastnega temperamenta, še posebej lastnih moči in šibkosti. S pomočjo vprašalnikov bomo izpostavili svoje pozitivne in negativne lastnosti, analizirali bomo svoje odzive v najrazličnejših situacijah in medosebnih odnosih. Analizirali bomo, kako se temperament odraža v partnerskih odnosih, prijateljstvih, odnosih s sodelavci ali z vodstvenimi delavci, s svojimi otroki. Ugotavljali bomo, kako naši odzivi vplivajo na komunikacijo, odnos do dela, učenja. Tip temperamenta je povezan tudi s tem, kako se odzovemo na stresne situacije in kaj nam v takšnih trenutkih najbolj pomaga. Poudarili bomo lastnosti, ki so lahko močne točke posameznika, hkrati pa ugotovili, kako lahko marsikatero šibkost obrnemo v našo lastno prednost. Več >>

Novo mesto, 23. 5. 2022 od 13.00 do 14.00
Udeleženci med sprehodom po bližnji okolici spoznavajo prve izraze in fraze v nemškem jeziku. Profesorica nemščine vas bo v nemščini vodila po zanimivih kotičkih Novega mesta in vam predstavila kulturno-zgodovinske znamenitosti Novega mesta. Ker bo vodenje potekalo v nemškem jeziku, je to priložnost tudi za tuje govoreče prebivalce Novega mesta, da se seznanijo z znamenitostmi ter pomembnimi točkami mesta, prav tako pa ob tem lahko vsi preizkusite svoje znanje nemščine in osvežite spomin. Voden ogled bo zanimiv tudi za šolske skupine, ki lahko na ta način popestrijo šolsko uro tujega jezika - primeren pa je tako za osnovnošolske kot srednješolske skupine. Prav tako bo ogled zanimiv vsem, ki morda še ne poznajo vseh znamenitosti mesta, pa čeprav ga morda obiskujejo vsakodnevno. To bo priložnost, da se novomeški utrip zaustavi in se mu prisluhne na malo drugačen način. Več >>

Novo mesto, 1. 6. 2022 od 13.00 do 14.00
V delavnici se bodo lahko udeleženci učili ITALJANŠČINE. Profesor bo udeležencem razložil snov, ki je morda udeleženci še ne obvladajo ali pa zanjo potrebujejo dodatno razlago, prav tako jim bo pomagal rešiti naloge, ki jih lahko prinesejo s seboj.Poudarek bo tako na konverzaciji v italjanščini. Profesor bo predstavil uporabnost znanja italjanščine in prikazal, kako se je mogoče lotiti najrazličnejših jezikovnih problemov z optimizmom in aktivno soudeležbo na tutorstvu, vse skupaj pa bo zasnovano tudi za namen načrtovanja potovanj, saj romantična mesta Italije kar vabijo v goste, kjer nam bodo osnove italjanščine prišle prav pri spoznavanju ne le kulinarike ampak tudi pri sklepanju novih poznanstev in pri obisku raznih znamenitosti. Več >>

Novo mesto, 2. 6. 2022 od 13.00 do 14.00
Nadarjenost je po eni strani zelo iskana osebnostna lastnost, ki vsebuje specifična ali splošna področja nadpovprečnih sposobnosti posameznika, od telesno gibalnih, matematično logičnih, besedno sporazumevalnih, intra-personalnih, inter-personalnih, naravoslovnih, glasbenih in drugih področij. Po eni strani omogoča posameznikom hitrejše napredovanje, poglobljeno učenje in udejstvovanje na posameznih področjih, po drugi strani posameznikom prinaša dodatne izzive na življenjski poti. Kakšne so moje potrebe kot nadarjen dijak ali posameznik, kako lahko delujem, da bom v polnosti razvil in udejanjil svoje potenciale in ohranil svojo duševno moč v času, ko preti tudi izgorelost z vseh strani pretirano storilnostno usmerjene družbe, ki brezkompromisno zvišuje norme uspešnosti? Delavnica in okrogla miza. Posebej vabljeni nadarjeni, ki lahko predstavijo svojo uspešno zgodbo. Več >>