Izvajalci prireditev TVU 2022

Osnovna šola Črna na Koroškem

Center 142, 2393 Črna na Koroškem
Telefon: 02 87 04 157
E-naslov: mitja.pranjic@os-crna.si
Spletna stran: https://www.os-crna.si/
Kontaktna oseba

Sergeja Gerdej
E-naslov: sergeja.gerdej@os-crna.si


 

PRIREDITVE

Črna na Koroškem, 12. 5. 2022 od 08.20 do 12.40
V maju se bomo učenci predmetne stopnje odpravili na stadion, kjer se bomo spoznavali z različnimi disciplinami znotraj atletike, kraljice športa. Organizirali bomo pravi atletski četveroboj. Razdelili se bomo v skupine in učenci si bodo po dejavnostih pripravili tekmovališča, se ogreli s tekom in gimnastičnimi vajami ter pričeli z dejavnostmi: met žvižgača ali žogice, tek na 60 m in 600 m, skok v daljino. Več >>

Črna na Koroškem, 12. 5. 2022–10. 6. 2022 od 12.45 do 15.30
V mesecu maju bomo v sklopu organiziranega podaljšanega bivanja z vključenimi učenci raziskovali otroštvo dedkov in babic. Podali se bomo namreč nazaj v preteklost in odkrivali različne igre, ki so se jih v otroštvu igrali naši babice in dedki. Učenci se bodo doma pri svojih starih starših pozanimali, kakšne so bile igre včasih, pripravili bodo navodila in zapisali potek igre, saj jih bomo seveda tudi preizkusili v živo. Ob tem se bomo naučili veliko novega in se zabavali. Več >>

Črna na Koroškem, 12. 5. 2022–9. 6. 2022 od 12.45 do 15.00
Pri filmskem krožku smo si z učenci ambiciozno zadali, da bomo v letošnjem šolskem letu ustvarili in posneli film, ki nastaja po našem lastnem scenariju. V mesecu maju se bomo lotili snemanja posameznih prizorov in montaže. Svet filmanja je za vse nas nekaj novega, zato se sproti učimo, delamo napake, uživamo ob majhnih uspehih in trdo delamo za skupni cilj. Več >>

Črna na Koroškem, 14. 5. 2022 od 07.00 do 18.00
Dan družin na Smrekovcu je tradicionalni pohod, ki se odvija že vrsto let v mesecu maju. Mladi planinci povabijo svoje družine na pohod na Smrekovec. Do koče družine skupaj z vodniki prihajajo iz različnih smeri. Od tu se nato skupaj odpravimo še na vrh Smrekovca, kjer sledi skupinsko fotografiranje. Po pohodu sledita kosilo in družabno dogajanje s športnimi igrami. Ob tem razdelimo še nagrade za najštevilčnejšo družino, za najmlajšega in najstarejšega člana. Bistvo tega pohoda je predvsem druženje in lepo preživljanje prostega časa v naravi, ob tem pa tudi medgeneracijski prenos znanja: pohodništvo, gore, Smrekovec, oprema, prva pomoč v gorah ... Več >>

Črna na Koroškem, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 12.00 do 14.30
Z učenci bomo najprej raziskali lutkovno gledališče in si ogledali kakšno lutkovno predstavo (splet). Nato bomo načrtovali svojo lastno predstavo, si zamislili, kako naj bodo videti lutke, kakšna naj bo scena ... Lotili se bomo izdelave lutk, scene, rekvizitov, pripravili vse potrebno za izvedbo. Na koncu bodo lutke z našo pomočjo oživele in vrstnikom bomo uprizorili pravo lutkovno gledališče. Več >>

Črna na Koroškem, 20. 5. 2022–9. 6. 2022 od 12.45 do 15.00
Z učenci se bomo pri organiziranem podaljšanem bivanju podali v svet raziskovanja koroške pisane besede. Opažam namreč, da učenci ne poznajo dobro koroških pisateljev, ljudskega slovstva, ki je nastalo pri nas. S pomočjo besedil, ki so primerna za njihovo starost, bomo odkrivali koroške pisatelje (Prežihov Voranc, Leopold Suhodolčan, Primož Suhodolčan, sodobni pesniki in pisatelji ...), njihova dela in ustvarjali ... Spoznavali bomo tudi, kaj je ljudsko slovstvo, kdo ga je zbiral pri nas ... Več >>