Izvajalci prireditev TVU 2022

Osnovna šola Muta

Šolska ulica 6, 2366 Muta
Telefon: 02 88 79 520
E-naslov: marija.lisec@guest.arnes.si
Spletna stran: https://www.osmuta.si/
Kontaktna oseba

Marija Lisec
E-naslov: marija.lisec@guest.arnes.si


 

PRIREDITVE

Muta, 11. 5. 2022 od 17.00 do 18.00
Čas: 11. 5. 20222 ob 17.00 Kje: avla OŠ Muta Mentorici: Majda M. Lesjak, Jožica Lauko Tema: Vau, dobra knjiga! Zaključna prireditev čajank ob knjigah, namenjena staršem, učencem, učiteljem in knjižničarjem iz Knjižnice Radlje ob Dravi. Projekt čajank ob knjigah poteka skozi vse šolsko leto v sodelovanju s Knjižnico Radlje ob Dravi. Obsega branje knjig (tudi skupinsko popoldansko branje, bralni maraton ipd. kot pripravo na čajanko in poskus motivacije za branje) ter pogovore o njih, o njihovi vsebini in temah, ki jih obravnavajo. Na čajanke vsakič povabimo tudi gosta, ki dobro pozna tematiko in nam tako lahko razširi obzorje s svojim znanjem in izkušnjami. Projekt se vsako leto zaključi z zaključno prireditvijo (skupaj z učenci 2. triade), kjer skušajo učenci utrinke z naših srečanj deliti s sošolci, starši in učitelji. CILJI: - spodbuditi bralni interes učencev, - spodbuditi mlade k branju slovenskih avtorjev, - prispevati k izboljšanju medsebojnih odnosov, - navajati učence na samostojno in kritično mišljenje, - navajati učence na refleksijo lastnega ravnanja v različnih življenjskih situacijah, - navajati učence na ozaveščanje o lastni odgovornosti za zdravo in srečno življenje posameznika in skupnosti, - prispevati k izboljšanju učenčeve pozitivne samopodobe ter tolerantnega odnosa do drugih. Več >>

Radlje ob Dravi, 24. 5. 2022 od 15.00 do 16.00
Učenci sodelujejo v interesni dejavnosti Razveselimo starejše, ki poteka na OŠ Muta. Učenci bodo obiskali dom in se vključili v dejavnost sprehod s stanovalci doma po parku Hmelina. Potrudili se bodo, da bodo stanovalce doma peljali z invalidskim vozičkom in med potjo prisluhnili njihovim zgodbam. Cilj dejavnosti je, da učenci znajo prisluhniti starejšim ljudem, se spoštljivo pogovarjati in jim pomagati pri vožnji z invalidskim vozičkom. Stanovalci doma Hmelina učence vedno pričakajo pred domom in se medsebojnega druženja zelo razveselijo, nekateri potočijo tudi solzo radosti. Medgeneracijsko sodelovanje pomaga stanovalcem doma pregnati osamljenost, učenci pa so ob odhodu veseli, da so jim lahko pomagali- Z izbrano dejavnostjo so kvalitetno preživeli svoj prosti čas. Več >>

Muta, 25. 5. 2022 od 09.00 do 09.50
Namen poklicnega usmerjanja je, da učenci spoznajo različne poklice, spoznajo svoje interese, spretnosti in svoja dobra področja, kjer so se že preizkusili. Dijaki srednjih šol bodo osmošolcem predstavili različne poklice. Seznanili jih bodo s vsebino programa srednjih šol, s predmeti, delovno prakso in o tem, na katerem področju se lahko v določenih poklicih lahko zaposliš. Učenci bodo imeli tudi možnost postaviti različna vprašanja, na katera bodo dobili odgovor. V uvodu bo tudi učitelj pripravil posebno nalogo in podal navodila, učenci bodo s pantomimo pokazala določen poklic, ostali učenci pa bodo poskušali ugotoviti, kateri poklic predstavljajo. Cilj te naloge je, da se učenci vživijo v določeno vlogo ter jo s pantomimo predstavijo. Več >>

Muta, 27. 5. 2022 od 07.30 do 08.15
Namen tega dogodka je predstaviti preventivno dejavnost za mladostnike, in sicer na področju duševnega zdravja. Aktivnost šolske ure bo temeljila na stebrih psihološke prve pomoči na način odgovarjanja na anonimna vprašanja učencev in učenk s strani svetovalnih delavk. Vprašanja se bodo dotikala področij odnosov (razočaran v ljubezni, prijateljstev, družine), čustev, spolnosti, učenja, (prekomerne) uporabe zaslonov, družabnih omrežij ipd. Prav tako si bomo ogledali tudi krajši videoposnetek na eno od naštetih tem in o njej spregovorili. Ob odgovarjanju na omenjena vprašanja bo potekal pogovor oziroma spontana diskusija z učenci, ki bo le-tem omogočala (1) samorefleksijo in raziskovanje svojih mnenj, prepričanj, občutij do obravnavane tematike ter (2) medsebojno spoznavanje vrednot med učenci in učenkami. Učenci bodo lahko tudi sami odgovorili na anonimna vprašanja svojih vrstnikov. Cilj je (1) razbremenjevanje trenutnih življenjskih stisk učencev in učenk, (2) raziskovanje lastnih doživljanj in (3) medvrstniška opora. Več >>

Muta, 27. 5. 2022 od 13.00 do 14.00
Nadarjeni učenci iz predmetne stopnje bodo sodelovali pri podaljšanem bivanju tako, da se bodo pridružili različnim družabnim igram, ki jih bo pripravila učiteljica. Učenci predmetne stopnje se bodo vključili v družabne igre z učenci 2. razreda in prejeli navodila od učiteljice. Cilj sodelovanja je, da bodo svoje znanje prenesli na mlajše učence, da bodo starejši učenci spoznali mlajše učence na šoli in ustvarili pozitivno klimo medsebojnega sodelovanja. Učenci predmetne stopnje bodo izpeljali eno samostojno nalogo (za to se bodo naprej pripravili in se posvetovali s svetovalno delavko). Učiteljica OPB bo obliko medgeneracijskega sodelovanja fotografirala, učenci pa bodo zapisali prispevek in ga objavili v šolski reviji. Več >>