Izvajalci prireditev TVU 2021

Zavod Risa, Center za splošno in funkcionalno in kulturno opismenjevanje

Podgorje 95, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Telefon: 041 252 167
E-naslov: sasa@risa.si
Spletna stran: http://www.risa.si/
Kontaktna oseba

Saša Fužir
E-naslov: sasa@risa.si


 

PRIREDITVE

Slovenj Gradec, 7. 9. 2021–7. 10. 2021 od 19.00 do 20.00
Odrasli z intelektualno oviro so med najranljivejšimi skupinami v družbi. Pri uveljavljanju svojih pravic, pri pridobivanju informacij o uveljavljanju pravic se v skupnosti ali na spletu soočajo ali s pomanjkanjem ustrezne opreme in dostopa ali z drugimi ovirami, slabo razvito pismenostjo, s šibkimi veščinami komuniciranja in z raznimi drugimi ovirami. Ciljno skupino podpiramo z organizacijo spletnih samozagovorniških skupin in uporabnikom omogočamo dostop do informacij, nove priložnosti učenja. Na srečanjih jim nudimo podporo in jim pomagamo postaviti se zase in za svoje pravice. Na tak način so informirani, obveščeni o pravicah in se s podporo samozagovornikov lažje odločajo o svojih stvareh pri vključevanju v skupnost. Končni cilj spletnih srečanj je večja informiranost in krepitev moči uporabnikov za socialno vključenost ter za samostojno odločanje. Več >>