Izvajalci prireditev TVU 2022

Zavod Slokva, socialno podjetje, PE Radlje ob Dravi

Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi
Telefon: 040 876 052
E-naslov: mateja.sinreih@slokva.si
Spletna stran: https://slokva.si/
Kontaktna oseba

Mateja Sinreih
E-naslov: mateja.sinreih@slokva.si


 

PRIREDITVE

Radlje ob Dravi, 3. 6. 2022 od 08.00 do 14.00
Aktivnosti za spoznavanje trga dela, dvig socialnih kompetenc ter motiviranje udeležencev. Namen: udeleženci spoznajo in nadgradijo znanje s področja okoljske problematike; udeleženci spoznajo zbirni center v Radljah, osvežijo znanje ločevanja odpadkov ter spoznajo postopek predelave odpadkov. Metode: razlaga, predstavitev, obisk zbirnega centra, ogled dokumentarnega filma, čistilna akcija. Izvedba: udeleženci si v prvem delu srečanja ogledajo dokumentarni film, ki naslavlja okoljsko problematiko »Cena plastike«. Vsebina filma služi za nadaljnji pogovor o okoljski problematiki (koliko smo seznanjeni z okoljskimi pravili, kako skrbimo za okolje sami in v družbi, kaj lahko še naredimo …). Z namenom preizkusa znanja na tem področju ter z namenom pridobivanja novih znanj, udeleženci skupaj sodelujejo in rešujejo delovni list na temo odpadkov. V drugem delu predstavnik JKP Radlje ob Dravi na zbirnem centru za odpadke predstavi način ločevanja in zbiranja odpadkov, aktualno zakonodajo in postopek predelave odpadkov (Kam gredo odpadki, ko jih prevzame komunalno podjetje?). Nato izvedemo še čistilno akcijo v lokalnem okolju. Več >>