Izvajalci prireditev TVU 2021

Zavod Risa, center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje

Podgorje 95, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Telefon: 041 252 167
E-naslov: sasa@risa.si
Spletna stran: http://www.risa.si/
Kontaktna oseba

Saša Lesjak
E-naslov: sasa@risa.si


 

PRIREDITVE

Podgorje, 6. 9. 2021 od 17.00 do 18.00
Zavod Risa in D.tajl Concept Store pripravljata predstavitev knjige Moda in neroda, ki je drugi del zbirke knjig v lahkem branju z naslovom Julija in Peter. Zbirka Julija in Peter je prva avtorska zbirka v lahkem branju, avtorica je pisateljica in pedagoginja dr.Aksinja Kermauner, soavtorji so bralci, ki težje berejo in razumejo navadna besedila. Ob predstavitvi knjige Moda in neroda bomo pripravili branje odlomkov, kratek pogovor z avtorji in program popestrili z glasbeno točko, predstavili se nam bodo učenci 3.OŠ Slovenj Gradec pod mentorstvom Vojka Veršnika. V prijetnem in vključujočem okolju trgovine D.tajl, ki je dom kreativnosti, ustvarjalnosti in unikatnosti bomo opozorili na vključevanje ljudi z ovirami v skupnost v vsakodnevnem življenju in kulturnem udejstvovanju. Tudi ustvarjalci v D.tajl-u z oblačili, dodatki in modo iščejo nove poti do vseh ljudi. Knjig in informacij v lahkem branju je pri nas vedno več, zanimanje za lahko branje je v porastu, Zavod Risa pa se v svojih programih poleg lahkega branja ukvarja tudi z dostopom do informacij in s podporo vključevanja v skupnost vsem, ki to podporo zaradi različnih oviranosti potrebujejo. Z ekipo D.tajl Concept Store bomo skupaj opozorili tudi na to. Več >>

Slovenj Gradec, 15. 9. 2021 od 10.00 do 13.00
V Zavodu Risa delamo na programih, ki izboljšujejo socialno vključenost ljudi z ovirami in invalidnostmi. Ljudem, ki imajo težave pri pridobivanju in posredovanju informacij pomagamo z aktivnostmi Centra za komunikacijo in lahko branje. Smo tudi izvajalec osebne asistence in sodelujemo pri več domačih in evropskih projektih: Jezik pride naproti (Ministrstvo za kulturo RS), EASIT, MyPart, Train2Validate, PERLSI idr. Ljudem pomagamo pri pridobivanju informacij in veščin za uspešno družbeno vključevanje in spodbujamo samostojnejše življenje. Uporabnikom, njihovim svojcem in ljudem, ki delajo z njimi, nudimo informacije o tem, kakšne so njihove možnosti, priložnosti in pravice. Zagotavljamo prijazen, dostopen prostor, v katerem lahko uporabniki postavljajo vprašanja in iščejo odgovore. Na Paradi učenja se bomo predstavili s stojnico. Pokazali bomo knjige v lahkem branju, izdelane brošure različnih naročnikov ali projektov, pri katerih smo sodelovali. Spoznali nas boste tudi kot izvajalca osebne asistence, o osebni asistenci bo na stojnici na voljo Vodnik po zakonu o osebni asistenci v lahkem branju, ki smo ga pripravili pri nas. Več >>