Izvajalci prireditev TVU 2021

Zavod Cona b.p., Zavod za vseživljenjsko učenje, ustvarjanje in dobro počutje

Jelarji 23, 6281 Škofije
Telefon: 040 539 921
E-naslov: jbiserka@gmail.com
Kontaktna oseba

Anja Curk Repič
E-naslov: anja.curk@lu-koper.si


 

PRIREDITVE

, 12. 9. 2021 od 10.00 do 20.00
Na stojnici bomo predstavili 3 tehnike oblikovanja gline – ščipanje, valjanje in delo na lončarskem vretenu. Obiskovalci bodo lahko preizkusili vse tri tehnike in izdelali svoj izdelek, ki ga bomo naknadno žgali in glazirali. Več >>

, 17. 9. 2021 od 17.00 do 20.00
Predstavitev japonske tehnike izdelave nakita. Udeleženci bodo izdelali svoj izdelek, ki ga bodo organizatorji delavnice naknadno žgali in glazirali. Več >>