Izvajalci prireditev TVU 2023

OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o.

Lepa pot 4, 2380 Slovenj Gradec
Telefon: +386 (0)2 23 80 678
E-naslov: info@ozara.si
Spletna stran: http://www.ozara.si/
Kontaktna oseba

Moira Kobše
E-naslov: moira.kobse@ozara.si


 

PRIREDITVE

Slovenj Gradec, 24. 5. 2023 od 10.00 do 13.00
OZARA d.o.o. je storitveno in invalidsko podjetje, ki v okviru svojih dejavnosti v Slovenj Gradcu izvaja program socialne vključenosti za izboljšanje kakovosti življenja nezaposljivih oseb, ki z vključitvijo v program in ponovno aktivacijo na delovnem področju razvijajo pozitivno samopodobo, utrjujejo delovne veščine in občutek osebne moči. Skozi povezovanje z lokalno skupnostjo in sodelovanjem v domačih in mednarodnih projektih pa omogočamo tudi številne dodatne možnosti neformalnega izobraževanja in usposabljanja na področju izobraževanja odraslih. Vabljeni da spoznate naše dejavnosti, programe in druge vsebine ter izdelke, nastale v okviru kreativnih delavnic naših uporabnikov in možnosti za pridobivanje dodatnih znanj. Več >>

Slovenj Gradec, 26. 5. 2023 od 10.00 do 13.00
Možnosti in dostop do izobraževanja, usposabljanja, zaposlitve in procesov soodločanja predstavljajo pomembne vidik polne socialne vključenosti posameznikov, ki se soočajo z invalidnostjo. Obseg, kakovost in poti do takšne vključenosti pa niso v enaki meri in enakem obsegu zagotovljene v vseh lokalnih skupnostih. Prav tako so lahko odvisne od kakovosti in omreženosti ter povezanosti podpornega okolja oziroma sodelovanja med odločevalci, javnimi in zasebnimi organizacijami, društvi ter drugimi neformalnimi skupinami. Vse omenjeno je še zlasti pomembno, kadar lokalna skupnost ustvarja trajna omrežja podpore in sodelovanja za dvig vključenosti, skupnostih akcij ter aktivnega državljanstva med najbolj ranljivimi skupinami prebivalstva. Vabljeni, da spoznate možnosti, načine organiziranja in izvajanja skupnostnih akcij ter mentorstva za krepitev vodstvenih in mehkih veščin, kjer boste lahko nabrali ideje za izvedbo lastnih dogodkov, akcij in delavnic v podporo aktivnemu vključevanju v lokalno okolje. Več >>

Slovenj Gradec, 2. 6. 2023 od 09.00 do 15.00
Možnosti in dostop do izobraževanja usposabljanja, zaposlitve in procesov soodločanja predstavljajo pomemben vidik polne socialne vključenosti posameznikov, ki se soočajo z invalidnostjo. Obseg, kakovost in poti do polne vključenosti se v praksi lahko razlikujejo med lokalnimi skupnostmi –kakovost omrežij in sodelovanja podpornega okolja, odločevalcev, javnih in zasebnih organizacij ter neformalnih skupin igra pri tem pomembno vlogo. Trajna omrežja podpore in sodelovanja za dvig vključenosti so osnova za načrtovanje in promocijo skupnostnih akcij ter možnosti za usposabljanje in aktivno državljanstva med najbolj ranljivim skupinami prebivalstva. S slednjim v mislih vas vabimo, da se nam pridružite na praktični delavnici in spoznate možnosti, načine organiziranja skupnostnih akcij ter program mentorstva za podporo ranljivim skupinam prebivalstva s praktičnimi gradivi in sicer dne: 2/06/2023 v času med 8:30 in 15:00 uro. PREDHODNA PRIJAVA JE OBEZNA na: moira.kobse@ozara.si Več >>

Skip to content