Izvajalci prireditev TVU 2022

OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o.

Lepa pot 4, 2380 Slovenj Gradec
Telefon: +386 (0)2 23 80 678
E-naslov: info@ozara.si
Spletna stran: http://www.ozara.si/
Kontaktna oseba

Moira Kobše
E-naslov: moira.kobse@ozara.si


 

PRIREDITVE

Slovenj Gradec, 25. 5. 2022 od 09.00 do 12.00
OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o. v okviru svojih dejavnosti v Slovenj Gradcu izvaja program socialne vključenosti za izboljšanje kakovosti življenja nezaposljivih oseb, ki z vključitvijo v program in ponovno aktivacijo na delovnem področju razvijajo pozitivno samopodobo in samospoštovanje, utrjujejo delovne veščine in občutek osebne moči. Ob povezovanju z lokalno skupnostjo skozi domače in tuje projekte pa omogočamo tudi številne dodatne možnosti neformalnega usposabljanja in sodelovanja z lokalnimi organizacijami na področju neformalnega izobraževanja odraslih. Vabljeni, da spoznate naše aktivnosti, izdelke, nastale v okviru kreativnih delavnic naših uporabnikov in možnosti za pridobivanje dodatnih znanj. Več >>

Slovenj Gradec, 7. 6. 2022 od 10.00 do 11.30
Aktiven življenjski slog in vključevanje v športno – gibalne aktivnosti postajata vse bolj pomembna. Vsaka oblika gibanja krepi telesno pripravljenost, zvišuje raven dobrega počutja, zmanjšuje tveganja za bolezni in deluje preventivno. Vse omenjeno je še posebej pomembno zlasti za ranljive socialne skupine, kot so starejši in ljudje, ki se srečujejo z različnimi oblikami invalidnosti – ob krepitvi zavedanja o pomenu aktivnega življenjskega sloga je pomembno spoznati tudi dejavnike motivacije in skupnostne akcije za boljšo vključenost v aktivnosti gibanja in zdrave prehrane. Vabljeni, da spoznate možnosti in načine organiziranja izvajanja skupnostnih akcij, pristopom k zdravju na delovnem mestu za ranljive skupine in naberete ideje za izvedbo dogodkov/akcij na področju zdravja na delovnem mestu tudi v vaši organizaciji. Več >>