Izvajalci prireditev TVU 2024

Društvo za nudenje osebne asistence in pomoči na domu LEPA SI

Cesta Cirila Tavčarja 3 b, 4270 Jesenice
Telefon: 040 616 379
E-naslov: drustvo.lepa.si@gmail.com
Spletna stran: https://
Kontaktna oseba

Tina Siega
E-naslov: drustvo.lepa.si@gmail.com


 

PRIREDITVE

Jesenice, 20. 5. 2024 od 17.00 do 19.00
Teoretična delavnica fotografiranja (razlaga različnih fotoaparatov, tehnik,...) – 2 fotografa s posebnimi potrebami + 1-2 fotografa iz fotografskega društva Jesenice. Spodbujamo neformalno učenje in usposabljanje mladih za mladinsko delo, aktivno državljanstvo in participacijo, socialna vključenost, večkulturnost in medkulturno učenje, zdravje, zdrav življenjski stil, aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa Projekt Vsi! Mladi, zdravi, enaki - Umetnost = enako za vse, v prvi vrsti temelji na socialni vključenosti, ker zdravi, delujejo v sodelovanju z osebami s posebnimi potrebami in jih posledično spodbujajo k socialni vključenosti. Inovativnost projekta je, da temelji na sodelovanju med zdravimi in osebami s posebnimi potrebami na področju kulture in umetnosti. S projektom želimo prikazati pomembnost vključevanja oseb s posebnimi potrebami v umetniške aktivnosti in hkrati pomembnost sodelovanja zdravih, saj po raziskavah le to predstavlja koristne vplive, tako na celotno družbo, kot na osebe s posebnimi potrebami. Dodana vrednost inovativnosti je vključitev oseb s posebnimi potrebami, ki se že ljubiteljsko ukvarjajo s slikarstvom in fotografijo in bodo pozitiven vzgled udeležencem projekta. Umetniško izražanje, ki lahko pripomore k prepoznavanju in izražanju čustev in vpliva na mentalno zdravje posameznika, je vsekakor vrednota, ki jo lahko dosegamo s kvalitetnim preživljanjem prostega časa, tudi z umetniškim izražanjem. Projekt temelji na tem, da s prilagajanjem in sodelovanjem lahko vsi trajnostno pridobimo sposobnosti zdravega življenjskega stila. Projekt omogoča ukvarjanje s slikarstvom in fotografijo in spoznavanje umetniškega izražanja za izražanje čustev, kar je temelj za zdrav način življenja. Projekt predstavlja umetnostno izražanje skozi slikarstvo in fotografijo in integracijo v umetniško dejavnost zdravih. Omogoča kvalitetno preživljanje prostega časa zdravih in invalidnih oseb, na področju kulture. Projekt pokaže, da se zdrav način življenja pridobi lahko tudi pri umetniški ljubiteljski dejavnosti v obliki slikarstva in fotografiranja, s čimer se lahko ukvarja vsak, ne glede na starost in psihofizično sposobnost. Za osebe s PP se dejavnost prilagodi, zdravi pa pri tem aktivno sodelujejo. Vključeni bomo jeseniški ljubitelji slikarstva in fotografije in osebe s PP, ki jim umetnost predstavlja sproščanje, zabavo in izražanje. Širša ciljna skupina pa so invalidne osebe, ki na področju umetniškega izražanja skozi sliko in/ali fotografijo še niso aktivni ter vsi, ki imajo interes za sodelovanje pri vključevanju invalidnih oseb v aktivno življenje za zdrav življenjski stil. Pogoj za vključitev je zgolj lastni interes, želja po znanju in sodelovanju, socialni čut za enake možnosti, druženje in spoznavanje drugačnosti. Projekt temelji na vključevanju ranljivih skupin (osebe s posebnimi potrebami) v preživljanje prostega časa, na področju umetnosti in fotografije zdravih. Prav tako spodbuja medgeneracijsko povezovanje, saj je projekt namenjen vsem, ne glede na starost. Več >>

Jesenice, 22. 5. 2024 od 14.00 do 18.00
Na Paradi učenja na Jesenicah se bomo predstavili s plesno pevskim nastopom, ki nosi ime Pridi v Lepa si. Udeležence Parade učenja želimo povabiti v svoje kroge in predstaviti naše delovanje. Več >>

Jesenice, 22. 5. 2024 od 17.00 do 19.00
V okviru projekta VSI! mladi, zdravi, enaki, bomo 22. maja 2024 ob 17:00 izvedli 1. del slikarske delavnice za mlade. Več >>

Jesenice, 23. 5. 2024 od 17.00 do 19.00
V okviru projekta VSI! mladi, zdravi, enaki, bomo 22. maja 2024 ob 17:00 izvedli 2. del slikarske delavnice za mlade. Več >>

Selo pri Bledu, 24. 5. 2024–26. 5. 2024 od 10.00 do 19.00
V okviru projekta VSI! mladi, zdravi, enaki, bomo od 24. do 26. maja 2024 izvedli fotografsko-slikarsko kolonijo za mlade na Turistični kmetiji Mulej. Več >>

, 8. 6. 2024 od 10.00 do 19.00
- začetek prireditve z zborom udeležencev na športno prireditvenem prostoru - najverjetneje na igrišču oz. v telovadnici OŠ Toneta Čufarja – odvisno od vremena) - športne igre na poligonih za osebe s posebnimi potrebami – sodelovanje v parih )ena oseba s posebnimi potrebami – ena zdrava oseba), ekipno tekmovanje (mešano osebe s PP in zdravi) ter regijsko tekmovanje (zopet mešane ekipe), - poligoni se bodo odvijali tudi v sodelovanju z znanimi slovenskimi športnimi osebnostmi - projekt je rekreativno športe narave - kot vsakodnevna možna rekreativna dejavnost, - podelitev priznanj (prehodni pokal zmagovalni skupini in priznanja vsem udeležencem), - prosto športno rekreacijsko druženje z vsemi obiskovalci prireditve, - spremljevalni zabavni program za otroke in odrasle (glasba, hrana, pijača). Namen je povezovanje in delovanje za spodbujanje aktivnosti oseb s posebnimi potrebami v športu in rekreaciji, s katero se lahko ukvarja vsakdo, ki temelji na vključenosti oseb s posebnimi potrebami v šport zdravih glede na psihofizične sposobnosti posameznika.. V projektu sodelujejo zdravi v sodelovanju s osebami s posebnimi potrebami – sodeluje lahko vsak – mladi, stari, zdravi, osebe s posebnimi potrebami. Saj gre tudi za medgeneracijsko sodelovanje. Želimo si udeležbo sodelujočih skupin iz vsaj štirih regij države Slovenije (Osrednja Slovenija, Štajerska, Dolenjska, Primorska), poleg seveda Gorenjske regije, saj je dolgoročna vizija prireditve tradicionalnost, ki bi v prihodnjih letih, povezala vse slovenske regije in se spremenila v festival. Več >>

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content