Izvajalci prireditev TVU 2021

PUM-O

Celjska cesta 22, 2380 Slovenj Gradec
Telefon: 051 224 052
E-naslov: roman.herlah@mocis.si
Spletna stran: http://www.mocis.si/pum/
Kontaktna oseba

Roman Herlah
E-naslov: roman.herlah@mocis.si


 

PRIREDITVE

Slovenj Gradec, 9. 9. 2021 od 09.00 do 11.00
Predstavitev zgodovine e-uprave, avtomatizacije, informatizacije in razvoja e-uprave skozi čas. Združitev računalniških in telekomunikacijskih omrežij je namreč pripeljalo do nastanka informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki nam omogoča lažje in učinkovitejše sporazumevanje. Vse to je vplivalo tudi na delovanje države in na informatizacijo uprave. Danes lahko poslujemo z državo preko elektronskih portalov, ki se še vedno dopolnjujejo in razvijajo. Med predstavitvijo bodo prikazani različni državni portali, njihov namen in praktična uporabnost. V ta namen bomo obravnavali tudi digitalna potrdila, ki so pogost, vendar ne nujen pripomoček za dostop do elektronske oddaje vlog. Predstavitev bo izvedel nekdanji uslužbenec v tehnični podpori pri uporabi e-storitev, ki jih država ponuja državljanom, podjetjem in zaposlenim v državni upravi. Več >>

Slovenj Gradec, 15. 9. 2021 od 10.00 do 13.00
Parada učenja bo tudi letos potekala na »novi stari« lokaciji atrija gradu Rotenturn. Udeleženci programa PUM-o bomo sodelovali s svojo stojnico, kjer bomo predstavljali program in svoje izdelke. V ospredju pa bo na PUM-u nastala knjiga "Zgodbe o prijateljstvu", ki jo bomo posvetili še posebno pozornost. Več >>

Slovenj Gradec, 16. 9. 2021 od 09.00 do 11.00
Kraljevina Nizozemska je evropska ustavna monarhija, ki se nahaja v severozahodni Evropi ob Severnem morju. Poznamo jo pod imenom Holandija, rečemo pa ji tudi nizozemske Benetke ali dežela tulipanov. Leži na ravnini, ki je po nadmorski višini nižja od gladine morja. Iz tega izhaja tudi poimenovanje Nederland - »nizka zemlja«. Gre za eno najgosteje naseljenih držav v Evropi z bogato zgodovino, ki je pestra tudi zaradi osvajanja ozemelj, ki jih še vedno ohranjajo daleč izven našega kontinenta. V njej so sedeži pomembnih mednarodnih institucij, kot so Mednarodno kazensko sodišče v Haagu, sedež Europola, Eurojust, Evropska agencija za zdravila, Evropska investicijska banka, itd. Državo bo predstavil nekdanji udeleženec študijske izmenjave v Rotterdamu. Več >>

Slovenj Gradec, 23. 9. 2021 od 09.00 do 11.00
Zamejski Slovenec Boris Pahor je eden od najpomembnejših živečih pisateljev v slovenskem jeziku in eden najbolj prevajanih slovenski avtorjev. Po prevodih v tuje jezike in po prepoznavnosti je na prvem mestu njegova knjiga Nekropola. Nekropola v arheološkem izrazoslovju pomeni grobišče. Roman o pisateljevem življenju v taborišču Natzweiler-Struthof, Bergen-Belsen in Dachau je bil leta 2008 razglašen za italijansko knjigo leta in nagrajen za najboljšo tujejezično knjigo. Zgodba je avtobiografska, premišljujoča in govori o nečloveških razmerah v nemških koncentracijskih taboriščih, kjer se je Boris Pahor znašel kot jetnik. Pisatelj se je po vojni posvetil opozarjanju na nevarnosti totalitarnih režimov in se še danes zavezama za demokratične vrednote ter za Slovence v zamejstvu. Predstavitev vključuje njegovo zgodbo in sporočilo sedanjim generacijam. Več >>

Slovenj Gradec, 30. 9. 2021 od 09.00 do 11.00
Evropska unija je politična povezava 27 evropskih držav, ki skupaj obsegamo velik del evropske celine. Iz gospodarskega sodelovanja po Drugi svetovni vojni so nekdanje sovražne države vzpostavile sodelovanje, ki je preseglo začetno željo po gospodarski soodvisnosti, ki bi dolgoročno preprečila novo vojno. Nastala je Evropska gospodarska skupnost šestih držav, ki je po pridružitvi ostalih članic postala močna unija z enotnim trgom. Gospodarska povezava je prerasla v nadnacionalno politično organizacijo, ki danes ureja politike podnebja, zdravja, okolja, zunanje odnose, varnost in pravosodje držav članic. Med predstavitvijo se bomo pogovorili o stabilnosti, miru, blaginji in o pomenu evropskih institucij ter skupne denarne valute. Na podlagi lastnih izkušenj bomo spoznali prednosti prostega pretoka blaga, storitev in kapitala ter svobode, ki nam jo EU omogoča. Več >>