Izvajalci prireditev TVU 2021

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije - OO Podravje in Koroška

Meškova 2, 2380 Slovenj Gradec
Telefon: 31210641
Kontaktna oseba

Jaka Šilak
E-naslov: jaka.silak@sindikat-zsss.si


 

PRIREDITVE

, 15. 9. 2021 od 10.00 do 13.00
Na stojnici bodo predstavili svoje aktivnosti v povezavi z vseživljenjskim učenjem in izobraževanjem zaposlenih. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je prostovoljna in demokratična organizacija, neodvisna od političnih strank, parlamenta, vlade in verskih skupnosti. Združuje 22 sindikatov dejavnosti iz različnih sektorjev celotne Slovenije in člane ter članice tako iz zasebnega kot javnega sektorja. Zaradi reprezentativnosti lahko vplivamo na vsebino kolektivnih pogodb in sodelujemo v ekonomsko-socialnem svetu, kjer skupaj z delodajalci in vlado usklajujemo predloge zakonov in drugih dokumentov. Cilje dosegamo s pogajanji, dogovori, stavkami ali množičnimi manifestacijami. Svojim članom zagotavljamo brezplačno pravno in drugo strokovno pomoč. Več >>