Izvajalci prireditev TVU 2021

OŠ Gorica Velenje, Podružnična osnovna šola Vinska Gora

Vinska Gora 31, 3320 Velenje
Telefon: 038965532
E-naslov: videmsek.alenka@gmail.com
Spletna stran: https://osgorica-velenje.splet.arnes.si/
Kontaktna oseba

Alenka Videmšek
E-naslov: alenka.videmsek@osgorica-velenje.si


 

PRIREDITVE

Vinska Gora, 20. 9. 2021 od 08.20 do 09.05
Sedanji in nekdanji učenci in krajani Vinske Gore se družijo in pripovedujejo o izobraževanju nekoč in izobraževanju v digitalni dobi. Izmenjajo svoje izkušnje. Starejši pripovedujejo kako je potekalo šolanje v njihovi mladosti in kaj vse se je spremenilo. Učenci v razredu podajo svoje vidike šolanja. Predstavili bodo kako digitalno poteka pouk. Več >>

Vinska Gora, 20. 9. 2021 od 09.10 do 09.55
Učenci POŠ Vinska Gora bodo naučili zapeti starejše krajane himno šole, ki govori o šolski okolici . Starejši krajani bodo poizkusili učence naučiti ljudsko pesem, ki so se jo oni naučili v otroških letih in bodo tako zapeli skupaj. Tako bodo predali svoje zanje pesmi naprej na mlajšo generacijo. Več >>

Vinska Gora, 23. 9. 2021 od 10.20 do 12.45
Učenci bodo skupaj z upokojenkami izdelali nakupovalno vrečko iz starih šolskih zaves. Upokojenke bodo učence naučile spretnosti šivanja ter vezenja. Namen je, da imajo vrečke na koncu uporabno vrednost. Več >>

Vinska Gora, 30. 9. 2021 od 10.20 do 11.00
Učenci bodo napisali lepopisno pismo zahvale starejšim krajanom in upokojenkam Vinske Gore, ki so sodelovali pri izvedbi dejavnosti naučimo se šivati, torej pri šivanju nakupovalnih vrečk. Zahvalijo se za koristno učenje in zaželijo zdravje. Več >>

Vinska Gora, 1. 10. 2021 od 08.20 do 12.45
Skupaj z učenci pripravimo razstavo lepopisnih pisem, ki so jih napislai učenci v zahvalo upokojenkam . Razobesili bomo nakupovalne vrečke, ki so jih izdelali na dnevu šivanja. Skupaj bomo olepšali hodnike in razstavni prostor v podružnični šoli. Več >>