Izvajalci prireditev TVU 2021

Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava

Kidričeva ulica 1, 9220 Lendava-Lendva
Telefon: 041471074
E-naslov: rahela.hojnik@gmail.com
Spletna stran: http://www.lulendava.si
Kontaktna oseba

Rahela Hojnik Kelenc
E-naslov: rahela.hojnik@lulendava.si


 

PRIREDITVE

Lendava, 6. 9. 2021 od 18.00 do 19.10
Dejan Süč, mladi raziskovalec iz Lendave bo predstavil lendavske judovske družine in njihovo vlogo v samem mestu in tudi širše. Sprehodili se bomo po preteklosti Lendave in družin, ki so zaznamovale razvoj mesta na začetku 20. stoletja. Več >>

Lendava, 7. 9. 2021 od 09.00 do 11.00
Potencialnim udeleženkam programa boo strokovni delavci in mentorice v programu predstavile program Socialne aktivacije ter jih skušale motivirati za vključitev v program. Več >>

Lendava, 8. 9. 2021 od 10.00 do 13.00
Predstavitev projekta nismo Nismo sami v Lendavi - info točka, z različnimi programi se predstavlja tudi CSD Pomurje, Enota Lendava, in sicer Pomoč na domu, Socialni servis, Skupina za samopomoč... Več >>

Lendava, 8. 9. 2021 od 16.00 do 17.15
Odbojkarski klub Lendava organizira vodeno vadbo za mladostnike ter s tem promovira športne aktivnosti ter zdrav življenjski slog med mladostniki. Več >>

Murska Sobota, 10. 9. 2021 od 11.00 do 12.00
Do večera bo na sporedu dogajanje z zanimivimi igrami, in sicer se bodo obiskovalci lahko pomerili v nogometnem biljardu in nogometnem pikadu, na informacijski stojnici Europe Direct Pomurje pa bodo obiskovalci lahko preizkusili svoje znanje z odgovarjanjem na vprašanja, prav tako pa bodo lahko pridobili vse potrebne informacije o delovanju Informacijske točke Europe Direct Pomurje. Več >>

Lendava, 14. 9. 2021 od 11.00 do 15.00
Skupaj s partnerji iz Hrvaške - POU Čakovec, Zveza Preporod in UZOR Orehovica bomo širši javnosti predstavili intelektualna rezultata - motivacijske delavnice za učitelje, ki poučujejo Rome in Rome, ki se vključujejo v izobraževanje. Več >>

Lendava, 15. 9. 2021 od 09.00 do 13.00
Klub študentov Lendava predstavlja aktivnosti in izvede informativno delavnico Kako ravnamo z digitalnim odpadom za interesente in vodje različnih ustanov. Več >>

Lendava, 15. 9. 2021 od 09.00 do 13.00
Zavod DOMANIA, Zavod za dnevno varstvo starejših in pomoč na domu je predstavil svoje tri temeljne dejavnosti: zdravstveno nego na domu, pomoč na domu in socialni servis. Več >>

Lendava, 15. 9. 2021 od 09.00 do 13.00
DSŠ Lendava je na Paradi učenja predstavila programe srednjega izobraževanja, ki jih izvaja, obenem pa je izvedla isti dan tudi delavnico osnov robotike za interesente ter predstavila video, v katerem nastopajo roboti. Več >>

Lendava, 15. 9. 2021 od 09.00 do 13.00
Na Paradi učenja je KKC Lendava predstavila svojo dejavnost in obiskovalce seznanila z najbolj branimi knjigami v letu 2021 oz. knjigami, ki so bile največkrat izposojene. Več >>

Turnišče, 15. 9. 2021 od 10.00 do 16.00
Ljudska univerza Lendava se je predstavila na Paradi učenja v Turnišču ter izvedla delavnico Kako do digitalnega potrdila? za interesente. Več >>

Lendava, 15. 9. 2021 od 10.00 do 15.00
Na Paradi učenja v Turnišču se je predstavila Točka EU Direkt in izvedla delavnico Moja vloga, vloga državljana EU, kjer bodo predstavljene temeljne značilnost zakonodaje EU. Več >>

Turnišče, 15. 9. 2021 od 10.00 do 14.00
Na Paradi učenja Občina Turnišče interesentom predstavlja svojo dejavnost, nove projekte ter načrte za prihodnost. Organizirala bo tudi okroglo mizo o potrebah starejših po znanju v občini. Več >>

Turnišče, 15. 9. 2021 od 10.00 do 13.00
Osnovna šola Turnišče na Paradi učenja predstavlja projekte v katerih sodeluje in šolsko glasilo, obenem pa spodbuja občane občine Turnišče k branju. Več >>

Turnišče, 15. 9. 2021 od 10.00 do 14.00
Paradajz d.o.o. in TRS Renkovci na Paradi učenja predstavljata svoje izdelke in možnosti zaposlovanja v obeh podjetjih, obenem pa pripravljata pokušino izdelkov. Več >>

Lendava, 16. 9. 2021 od 16.00 do 17.20
Odbojkarski klub Lendava organizira vodeno vadbo za zaposlene odrasle ter s tem promovira športne aktivnosti ter zdrav življenjski slog med odraslimi. Več >>

Lendava, 17. 9. 2021 od 10.00 do 13.00
Predstavitev modela POKI novim sodelavcem in pregled uresničevanja akcijskega načrta. Pogovor o nadaljnjih korakih. Več >>

Lendava, 17. 9. 2021 od 10.00 do 11.15
Odbojkarski klub Lendava organizira vodeno vadbo za osebe v jeseni življenja ter s tem promovira športne aktivnosti ter zdrav življenjski slog med upokojenci. Več >>

Lendava, 18. 9. 2021 od 10.00 do 14.00
Zaposleni na LU Lendava organiziramo pohod do stolpa Vinarium z družinami, saj se zavedamo pomena zdravega življenjskega sloga za družine. Več >>

Lendava, 20. 9. 2021 od 10.00 do 14.00
Klub študentov Lendava daje študentom koristne informacije o študiju, študentskih domovih, študentskih bonih, novim študentom predstavljajo delovanje KŠL in aktivnosti, ki jih pripravljajo, obenem pa imajo študenti možnost nakupa študentskih bonov. Več >>

Lendava, 22. 9. 2021 od 10.00 do 14.00
Klub študentov Lendava daje študentom koristne informacije o študiju, študentskih domovih, študentskih bonih, novim študentom predstavljajo delovanje KŠL in aktivnosti, ki jih pripravljajo, obenem pa imajo študenti možnost nakupa študentskih bonov. Več >>

Lendava, 22. 9. 2021 od 10.00 do 14.00
Interesentom bomo predstavili možnosti izobraževanja, izobraževalne programe, ki jih izvajamo, možnosti za zaposlitev na LU Lendava ter projekte, ki jih trenutno izvajamo. Več >>

Lendava, 22. 9. 2021 od 16.00 do 17.00
Novim udeležencem v formalnih programih izobraževanja bomo predstavili projekt Atena, v okviru katerega lahko brezplačno koristijo dodatno učno pomoč za potrebe izobraževanja. Več >>

Lendava, 23. 9. 2021 od 10.00 do 12.00
Udeleženke programa Socialne aktivacije velikokrat imajo težave pri pisanju neumetnostnih besedil, saj so njihove spretnosti temeljne pismenosti zbledele zaradi neaktivnosti in dolgotrajne brezposelnosti. Zato, da bodo pripravljene za pošiljanje prošenj za zaposlitev delodajalcem, bomo z njimi pripravili enostavni življenjepis, ki ga bodo lahko pošiljale skupaj s prošnjo za zaposlitev potencialnim delodajalcem. Več >>

Lendava, 23. 9. 2021 od 16.00 do 17.30
Izpolnjevanje Europassa marsikomu med nami povzroča preglavice. Pogosto se sprašujemo, kaj in kako napisati, da bo pritegnilo tiste, ki ga bodo brali. Obenem pa nova oblika zahteva tudi kar nekaj digitalnih spretnosti... O vsem tem in posodabljanju Europassa s samostojnimi podjetniki. Več >>

Lendava, 24. 9. 2021 od 10.00 do 14.00
Klub študentov Lendava daje študentom koristne informacije o študiju, študentskih domovih, študentskih bonih, novim študentom predstavljajo delovanje KŠL in aktivnosti, ki jih pripravljajo, obenem pa imajo študenti možnost nakupa študentskih bonov. Več >>

Lendava, 24. 9. 2021 od 10.00 do 15.00
Promocija svetovalne dejavnosti in izobraževalnih programov, ki jih izvajamo v okviru projekta TPK, motivacija odraslih za nadaljevanje izobraževanja in dviga izobrazbene ravni, predstavitev dejavnosti Centra za družine Perec na stojnici pred marketom Spar. Več >>

Dolga vas, 24. 9. 2021 od 14.00 do 15.00
V romskem naselju Dolga vas bomo za najmlajše organizirali pravljično urico v slovenskem in romskem jeziku ter tako krepili njihov temeljni kulturni kapital, obenem pa razvijali sposobnost aktivnega poslušanja. Več >>

Dolga vas, 24. 9. 2021 od 16.00 do 17.00
Namen prireditve je pripadnikom romske skupnosti približati poklicna usposabljanja in možnosti za zaposlitev po dokončanju programa. Obenem jih želimo motivirati za vključevanje v različne programe izobraževanja in opolnomočenja za potrebe vsakdanjega življenja in osebno rast. Več >>

Lendava, 27. 9. 2021 od 10.00 do 14.00
Klub študentov Lendava daje študentom koristne informacije o študiju, študentskih domovih, študentskih bonih, novim študentom predstavljajo delovanje KŠL in aktivnosti, ki jih pripravljajo, obenem pa imajo študenti možnost nakupa študentskih bonov. Več >>

Lendava, 29. 9. 2021 od 08.00 do 10.30
Na srečanju bomo govorili o nadaljnjih skupnih aktivnostih, o izvajanju skupnega projekta Krepitev družin in delitvi vlog pri izvajanju aktivnosti v okviru omenjenega projekta. Več >>

Lendava, 29. 9. 2021 od 10.00 do 14.00
Klub študentov Lendava daje študentom koristne informacije o študiju, študentskih domovih, študentskih bonih, novim študentom predstavljajo delovanje KŠL in aktivnosti, ki jih pripravljajo, obenem pa imajo študenti možnost nakupa študentskih bonov. Več >>

Lendava, 29. 9. 2021 od 16.00 do 17.30
Prikaz pravilnih prijemov in pristopov pri negi in skrbi nepokretnih starostnikov za katere skrbijo družinski člani. Več >>

Dobrovnik, 30. 9. 2021 od 08.00 do 09.30
CSD Pomurje, enota Lendava organizira srečanje z vodjami osnovnih šol in drugih vzgojno-izobraževalnih zavodov na območju UE Lendava, na katerem bodo govorili o medsebojnem sodelovanju ter vodstva šol seznanili s svojo dejavnostjo in pristojnostmi. Več >>

Lendava, 30. 9. 2021 od 10.00 do 14.00
Klub študentov Lendava daje študentom koristne informacije o študiju, študentskih domovih, študentskih bonih, novim študentom predstavljajo delovanje KŠL in aktivnosti, ki jih pripravljajo, obenem pa imajo študenti možnost nakupa študentskih bonov. Več >>

Dobrovnik, 30. 9. 2021 od 10.00 do 14.00
Po 4-letih izvajanja projekta VNRC Dolinsko bomo širši javnosti predstavili rezultate projekta in aktivnosti, ki smo jih izvedli tekom izvajanja projekta opolnomočenja pripadnikov romske skupnosti v Občini Lendava Več >>

Dolgovaške Gorice, 30. 9. 2021 od 17.00 do 18.00
V romskem naselju Dolga vas bomo za najmlajše organizirali pravljično urico v slovenskem in romskem jeziku ter tako krepili njihov temeljni kulturni kapital, obenem pa razvijali sposobnost aktivnega poslušanja. Pravljica: Muca copatarica. Več >>

Turnišče, 1. 10. 2021 od 16.00 do 17.30
Delavnica, na kateri bomo občanom prikazali, kako si lahko pridobijo digitalno potrdilo za potrebe eZvem ter predstavili prednosti digitalnega potrdila. Namenjena je vsem starostnim skupinam, prednost imajo starejši in brezposelni. Več >>

Turnišče, 3. 10. 2021 od 08.00 do 13.00
Ljudska univerza Lendava se je s svojo dejavnostjo, projekti in izobraževalnimi programi, ki jih izvaja predstavila na Ferencovem senju v Turnišču. Več >>

Dolgovaške Gorice, 4. 10. 2021 od 16.00 do 17.00
Poljudno predavanje za romske starše in spodbujanje razvijanja bralne pismenosti pri romskih otrocih s praktičnimi prikazi. Več >>

Lendava, 5. 10. 2021 od 17.00 do 18.30
Delavnica, na kateri bomo občanom prikazali, kako si lahko pridobijo digitalno potrdilo za potrebe eZvem ter predstavili prednosti digitalnega potrdila. Namenjena je vsem starostnim skupinam, prednost imajo starejši in brezposelni. Več >>

Lendava, 6. 10. 2021 od 16.00 do 18.00
Program Krepitev družin, ki je namenjen predvsem družinam s slabšim socialno-ekonomskim ozadjem, bomo predstavili potek in cilje programa ter jih motivirali za vključitev v aktivnosti. Več >>

Dobrovnik, 7. 10. 2021 od 17.00 do 18.30
Delavnica, na kateri bomo občanom prikazali, kako si lahko pridobijo digitalno potrdilo za potrebe eZvem ter predstavili prednosti digitalnega potrdila. Namenjena je vsem starostnim skupinam, prednost imajo starejši in brezposelni. Več >>

Lendava, 8. 10. 2021 od 14.00 do 15.30
Delavnica, na kateri bomo občanom prikazali, kako si lahko pridobijo digitalno potrdilo za potrebe eZvem ter predstavili prednosti digitalnega potrdila. Namenjena je vsem starostnim skupinam, prednost imajo starejši in brezposelni. Več >>

Lendava, 8. 10. 2021 od 16.00 do 17.30
Delavnica, na kateri bomo občanom prikazali, kako si lahko pridobijo digitalno potrdilo za potrebe eZvem ter predstavili prednosti digitalnega potrdila. Namenjena je vsem starostnim skupinam, prednost imajo starejši in brezposelni. Več >>