Izvajalci prireditev TVU 2021

OŠ LA Grosuplje, PŠ Žalna

Žalna 1, 1290 Grosuplje
Telefon: 031261224
Spletna stran: https://www.oslag.si/category/07/074/
Kontaktna oseba

Stanka Erjavec
E-naslov: stanislava.erjavec@oslag.si


 

PRIREDITVE

Žalna, 13. 9. 2021–17. 9. 2021 od 11.00 do 12.00
11. september je mednarodni prve pomoči. Prva pomoč je neposredna oskrba, ki jo dobi poškodovanec ali nenadno oboleli na kraju dogodka in čim prej po dogodku. Opravljena je s preprostimi pripomočki in improvizacijo ter največkrat odloča o preživetju in boljšem poteku zdravljenja. Dipl. med. sestra Angelika Ferjan bo učencem predstavila osnove prve pomoči pri poškodbah doma in v šoli. Učenci bodo tako spoznali nekaj teoretičnih osnov prve pomoči, izvedli pa bodo tudi kakšno praktično dejavnost, s katero lahko pomagajo poškodovancu. S seboj bo prinesla tudi prenosni defibrilator za srce, namensko zasnovan za nudenje pomoči v primeru srčnega zastoja. Spregovorila bo tudi o pomenu krvodajalskih akcij. Več >>

Žalna, 17. 9. 2021 od 10.30 do 11.30
Čebelar Miha Škoda bo učencem predstavil življenje in delo čebel ter postopek nastajanja medu. Dejavnost bo izvedel v šoli, v dopoldanskem času, za učence 1. in 2. razreda. S seboj bo prinesel tudi zaščitna oblačila in panj, s satovjem v različnih fazah obdelave. V posebni hiški bo najverjetneje prinesel tudi čebele, da jih bodo učenci lahko opazovali. Učenci si bodo po končani predstavitvi ogledali tudi videoposnetke o življenju čebel in brali ter ustvarjali na to tematiko. Dejavnost bodo izvajali pri pouku, v času podaljšanega bivanja in tudi v jutranjem varstvu. Sodelovali bomo tudi s šolsko kuharico, da nam bo pripravila medeni namaz. Več >>

Žalna, 20. 9. 2021–24. 9. 2021 od 09.20 do 10.05
Med nami živi romska skupnost, vendar nam je njihova kultura pogosto nepoznana. Z delavnico želimo učencem v majhnem delčku predstaviti romsko kulturo. V razredu bomo organizirali čajanko. Ob čaju pa bodo učenci poslušali dvojezično pravljico (slovensko-romsko), ki so jo napisali učenci, ki so obiskovali našo šolo. Z romsko pomočnico bova pravljico izmenično brali v slovenskem in romskem jeziku. Po pravljici bodo sledile različne delavnice, skozi katere bodo učenci spoznavali romsko kulturo (jezik, običaje, zastavo, znane Rome, zgodovino …). Pri izdelavi romsko slovenskega slovarja jim bo pomagal romski učenec, sošolec. Prav tako pa bo aktivnost izvedena tudi v razredih, v katerih niso vključeni romski učenci. Več >>

Žalna, 20. 9. 2021–30. 9. 2021 od 10.25 do 12.00
Z učenci bomo nabrali jabolka s šolske jablane. Nekaj jabolk bomo narezali na krhlje in jih posušili. Nekaj jabolk bomo namenili sladkanju, saj jih bomo narezali na koščke in pomakali v med. Preostanek jabolk pa bomo namenili za domači jabolčni sok, ki ga bodo pripravile naše babice in dedki. Komaj čakamo, da bomo jabolčne izdelke lahko poskusili. Gnila ali poškodovana jabolka bomo dali v kompostnik, kjer bomo dobili gnojilo za naš šolski vrt ali ponudili kmetu za hrano pujskom. Otroke želimo naučiti ravnanja s hrano in zmanjšati količino zavržene hrane. Izboljšati želimo njihov odnos do hrane in jim predstaviti sušenje jabolk in izdelavo jabolčnega soka. Več >>

Žalna, 20. 9. 2021–1. 10. 2021 od 15.00 do 16.00
1. oktober je mednarodni dan starejših. V sodelovanju z gospo Olgo Jaketič, predsednico KO RK Žalna bomo poskrbeli za obdaritev starejših krajanov v Krajevni skupnosti Žalna in Krajevni skupnosti Veliko Mlačevo. Učenci bodo v okviru podaljšanega bivanja, z učiteljicami, pripravili lična darilca, obdarjencem pa bodo napisali tudi kratko in spodbudno sporočilo. Darilca bomo predali gospe Jaketič, ki bo poskrbela, da bodo zagotovo prišla v prave roke. Učiteljice se bodo z učenci pogovarjale o pomenu sožitja in različnih aktivnosti sodelovanja med generacijami, tako doma kot v domu starejših občanov. To je v današnjih časih še kako pomembno, saj medgeneracijsko sodelovanje prinaša tako mladim kot starejšim novo kakovost življenja. Več >>

Žalna, 24. 9. 2021 od 08.30 do 09.30
24. september je svetovni dan šolskega mleka, zato bomo učencem predstavili lokalno kmetijo, ki našo šolo oskrbuje z mlekom in mlečnimi izdelki. Gospa Andreja Duša, s Kmetije Duša, bo učencem predstavila način izdelave domačega sira, jogurtov, skute in drugih mlečnih izdelkov, ki jih izdeluje. Učenci bodo tako spoznali pot izdelka, ki se prične že na pašniku in v hlevu ter se tako naučili spoštovati in ceniti delo slovenskega kmeta, saj je čas, da tudi slovenski kmet dobi svojo veljavo. Prav je tudi, da učenci osebno spoznajo lokalne pridelovalce hrane oziroma ljudi, ki skrbijo za zdravo prehrano. Tudi to predstavitev bomo nadgradili v okviru šolskih dejavnosti. Več >>

Žalna, 24. 9. 2021–30. 9. 2021 od 08.30 do 09.15
Od leta 2001 praznujemo Evropski dan jezikov, in sicer 26. septembra. Ta dan je posvečen jezikovni raznolikosti v Evropi in spodbujanju učenja jezikov. V letošnjem šolskem letu bomo Evropski dan jezikov obeležili znotraj posameznih oddelkov, in sicer z različnimi dejavnostmi. Z učenci bomo del učne ure namenili pogovoru oz. spoznavanju o tem, kaj je EDJ in zakaj ga praznujemo. Prebrali bomo tudi nekaj dejstev o jeziku na sploh (Ali si vedel, da …?). Na spletni strani https://edl.ecml.at/ si bomo ogledali jezikovna dejstva in se poigrali z jezikovnimi igrami. Okvirne dejavnosti, ki jih bomo pripravili za učence so naslednje: Prva triada: a) Ogled risanke PUJSA PEPA v več jezikih. b) Učenje pesmice MOJSTER JAKA v angleščini in nemščini. c) Prepoznavanje, kako se oglašajo živali v več jezikih. d) Pozdravi v 5 jezikih. Druga triada: e) Števila do 10 v 4 jezikih (slovenščina, angleščina, nemščina, italijanščina). f) Najljubše besede v več jezikih (učenci bodo naredili stenske aplikacije). g) Lomilci jezika (Tongue Twisters) v slovenskem in angleškem jeziku (Če čebela ne bi če imela bi čebela bila bela ipd.), (Four fine fresh fish for you etc.). h) Pozdravi v več kot 5 jezikih. S spoznavanjem evropskega dneva jezikov bomo poskušali pri učencih vzbuditi veselje in pozitivno naravnanost do učenja tujih jezikov. Ob enem pa bomo razvijali medsebojno oz. medkulturno strpnost in razumevanje. Več >>

Žalna, 27. 9. 2021–8. 10. 2021 od 11.30 do 12.00
1. oktober je mednarodni dan starejših, zato se bomo v 1. razredu pogovarjali o življenju starejših ljudi, obenem pa bomo pokukali tudi v način življenja v preteklosti in spoznavali stare predmete, ki jih danes ljudje skorajda ne uporabljajo več. Pripravili bomo razstavo starih predmetov, ki bo obsegala orodje in gospodinjske pripomočke, npr.: sklede, srp, pehar, petrolejko, itd. Seveda bomo tem času prebrali tudi kakšno povest iz »starih časov« in si ogledali oddajo ali posnetek različnih zbirk starin. Pri tem bom učencem skušala privzgojiti pozitiven odnos do slovenske kulturne dediščine. Pri likovni umetnosti se bomo preizkusili v risanju starih predmetov z ogljem, naučili pa se bomo tudi slovenski ljudski ples – kolo. Več >>

Žalna, 1. 10. 2021–7. 10. 2021 od 10.30 do 11.00
1. oktober je mednarodni dan starejših, 9. oktober pa je svetovni dan pošte, zato bodo učenci 5. razreda oba dneva »združili« in se v okviru pouka pogovarjali tako o pestri zgodovini pošte kot o pomenu medgeneracijskega sodelovanja. V času, ko prevladujejo elektronska sporočila so pisma, ki jih dobimo na svoj naslov, postala že prava redkost. Tudi pisanje z roko, še posebej estetsko pisanje ali lepopis kar nekako tonejo v pozabo. Petošolci se bodo še posebej potrudili in svojim starim staršem napisali čitljivo pismo. Pri dejavnosti se bodo naučili tudi pravilnega zapisa naslova. Spoznali bodo različne vrednosti znamk, prav tako pa tudi pojme: razglednica, dopisnica, standardno pismo, navadno pismo, paket … Več >>

Žalna, 4. 10. 2021–8. 10. 2021 od 09.20 do 10.05
1. oktobra obeležujemo svetovni dan glasbe. Pobudo za praznovanje svetovnega dne glasbe je prvič dal leta 1975 Mednarodni glasbeni svet. Namen praznovanja tega dne je spodbujanje promocije glasbene umetnosti v celotni družbi, poudarjanje Unescovih idealov o miru in prijateljstvu ter kulturnem razvoju in predstavljanje aktivnosti Mednarodnega glasbenega sveta. Na delavnici bomo ob video posnetkih z učenci usvajali različne ritmične vzorce. Izvajanje vzorcev bomo nato nadgradili s petjem pesmi, izrekanjem besedil ter igranjem ob popularnih skladbah. Pri tem bomo uporabljali prave inštrumente (cajon, različni bobni) in improvizirane inštrumente (trše in večje škatle, posode, odpadno embalažo,..) Ob koncu delavnice bomo posneli kratek video in izvedli nastop v živo. Več >>

Žalna, 4. 10. 2021–8. 10. 2021 od 10.25 do 11.15
S Kubo robotki bodo učenci kar v času pouka na igriv in ustvarjalen način vstopili v svet programiranja in robotike brez uporabe računalnika. Robotki so prilagojeni izobraževanju otrok na razredni stopnji. Popestrili bodo pouk pri različnih predmetih, saj bodo učenci z njihovo pomočjo utrjevali in medpredmetno povezovali učno snov. Služili bodo tudi kot orodje za spodbujanje kreativnosti na več nivojih. Učenci bodo robotku izdelali obleko, ustvarili pot oz. zemljevid in jo opisali ter podobno. Ker bo delo potekalo v parih ali manjših skupinah, bodo učenci krepili timski duh ter medsebojno sodelovanje, učili se bodo poslušati drug drugega, upoštevati predloge ostalih sodelujočih in sprotno reševati medsebojne konflikte. Več >>