Izvajalci prireditev TVU 2024

Osnovna šola Planina pri Sevnici

Planina pri Sevnici 69, 3225 Planina pri Sevnici
Telefon: 03 747 19 80
E-naslov: o-planina.ce@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.os-planina.si/
Kontaktna oseba

Alenka Čokl
E-naslov: alenka.cokl@guest.arnes.si


 

PRIREDITVE

Planina pri Sevnici, 14. 5. 2024 od 09.00 do 12.00
Z učenci od 1. do 4. razreda bomo obiskali grad v Sevnici, kjer se bomo seznanili z življenjem na gradu, se pomerili v viteških igrah ter se sprehodili po grajskih sobah in podoživeli grajsko življenje. Več >>

Planina pri Sevnici, 15. 5. 2024 od 10.00 do 11.00
S prvošolci bomo pripravljali sadno kupo ter spoznali postopek priprave le-te. Ob tem bomo spregovorili tudi o zdravi hrani in pomenu zdravih obrokov za zdravje. Ob družabni igri bomo spoznavali še druge načine za ohranjanje zdravja. Več >>

Planina pri Sevnici, 23. 5. 2024 od 11.00 do 12.00
Učenci se seznanijo z dobrodelno organizacijo Rdeči križ, spoznajo poslanstvo članov ter se seznanijo s tem, kako lahko sami pomagajo drugim ter opravljajo prostovoljna dela v dobrobit prijateljem, staršem, starejšim občanom in drugim. Več >>

Planina pri Sevnici, 29. 5. 2024 od 10.00 do 11.30
Prvošolci bodo spoznavali živalstvo in rastlinstvo na travniku v okolici šole. Razmišljali bodo o pomenu travnikov za naravo in za okolje ter o pomenu ohranjanja in vzdrževanja tega življenjskega okolja. Več >>

Planina pri Sevnici, 6. 6. 2024 od 10.00 do 11.00
Na srečanju prvošolcev se družijo ob didaktičnih igrah sedanji prvošolci, ki medse sprejmejo malčke iz vrtca in skupaj z njimi preživijo ob igri in druženju. Več >>

Planina pri Sevnici, 10. 6. 2024 od 10.00 do 12.00
S prvošolci se bomo odpravili na pohod na bližnji hrib - sc. križ. Ob poti bomo opazovali naravo, travnik, na vrhu si bomo ogledali in poimenovali bližnje in tudi bolj oddaljene kraje. Poskrbeli bomo za varno pot. Več >>

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content