Izvajalci prireditev TVU 2021

OŠ 8 talcev Logatec, POŠ Laze

Laze 57, 1370 Logatec
Telefon: 041834889
E-naslov: zarja.trcek@guest.arnes.si
Kontaktna oseba

Zarja Trček
E-naslov: zarja.trcek@guest.arnes.si


 

PRIREDITVE

Laze, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 13.30 do 14.30
Spoznavali bomo Laze, poudarek bo na naravnih in kulturnih znamenitostih. Ogledali si bomo bližnjo mlekarno Krepko, Planinsko polje ... Več >>

Laze, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 13.30 do 14.30
V roke bomo vzeli priznane slovenske in tuje avtorje ter si brali med seboj. Starejši bodo brali mlajšim in obratno. O prebranem se bomo pogovarjali in likovno/literarno ustvarjali. Več >>

Laze, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 13.30 do 14.30
Obiskali bomo kmetijo v Lazah. Ogledali si bomo njeno delovanje, delovne stroje, živino in življenje na kmetiji na splošno. Več >>

Laze, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 13.30 do 14.30
Organizirali bomo skupinske športne igre vse od 2. do 5. razreda. Vsak razred bo pripravil svojo dejavnost in ostali se bodo vanjo vključili. Dobrodošle so tudi vse babice in dedki učencev/učenk. Več >>

Laze, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 13.30 do 14.30
Organizirali bomo likovno delavnico, na katero bomo povabili starše in stare starše učencev/učenk. Starše in stare starše bomo povprašali o njihovem šolskem ustvarjanju. in kakšne razlike opazijo v primerjavi z današnjimi časi. Več >>