Izvajalci prireditev TVU 2021

ŠK Joga v gozdnem prostoru

Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče
Telefon: 03 56 87 941
Kontaktna oseba

Marija Imperl
E-naslov: institut.treelogy@gmail.com


 

PRIREDITVE

Počakovo, 22. 9. 2021 ob 17.30
V idiličnem naravnem okolju Hiše na Magolniku bomo pripravili delovno srečanje študijskih krožkov, ki aktivno delujejo na območju občine Radeče. Srečanje bo odprto za širšo javnost, namen pa je predstaviti splošne temeljne postavke delovanja študijskih krožkov. Posredni cilj srečanja je tako promocija študijskih krožkov in motivacija udeležencev k sooblikovanju tega aspekta vseživljenjskega učenja. V sklopu dogodka bo študijski krožek Joga v gozdnem prostoru vsebinsko udeležencem podrobneje predstavil način in cilje svojega delovanja: spoznati gozdno jogo v vlogi specifične subkulturne reakcije na izzive moderne družbe, identificirati pozitivne učinke gozdne joge na celosten razvoj posameznika in širše skupnosti ipd. Več >>