Izvajalci prireditev TVU 2021

OSNOVNA ŠOLA ŠALEK VELENJE

Šalek 87, 3320 Velenje, 3320 Velenje
Telefon: tel:03 8981300
E-naslov: os-salek.velenje@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.os-salek.si/
Kontaktna oseba

Vesna Švab
E-naslov: vesnakemija@gmail.com


 

PRIREDITVE

Velenje, 13. 9. 2021–22. 10. 2021 od 13.00 do 15.00
V letošnjem šolskem letu bomo z učenci popisali drevesne vrste na šolskem vrtu in izdelali osebne izkaznice dreves. Prav tako bodo učenci izdelali krmilnice za ptice ter hotel za žuželke. Za učence 1. triade pa bomo izdelali brani kotiček na prostem. Več >>

Velenje, 13. 9. 2021–17. 9. 2021 od 14.00 do 17.00
Učenci bodo izvedli vzorčenja makro - in mikroplastike pod okriljem mednarodnega projekta skupnostne znanosti Pirati plastike - dajmo Evropa! Učenci bodo odkrivali raven onesnaženosti voda v Velenju in njegovi okolici. Na to temo bomo pripravili razstavo na hodniku šole in s tem ozaveščali še ostale učence. Več >>

Velenje, 20. 9. 2021–24. 9. 2021 od 08.20 do 14.30
V okviru projekta »Noč ima svojo moč« bomo izvajali kemične meritve analize vode zunaj uradno potrjenih in urejenih kopališč v Velenju in njegovi okolici. Zato bomo med trajanjem projekta ugotavljali, kakšna je kakovost vode in tudi kako se kakovost vode med letom spreminja. Projekt bomo izvajali skozi celotno šolsko leto. Izvedli bomo medpredmetno povezavo s slovenščino na temo »Voda v pesmih«. Spoznali bodo naslednje avtorje: Simon Jenko Adrijansko morje, balada Urška, Andreja Rozmana Roze, Anton Aškerc Ponoćna potnica in Povodni mož Franceta Prešerna. Učenci bodo oblikovali rebuse in izvedli šolsko razstavo. Več >>

Velenje, 24. 9. 2021–30. 9. 2021 od 14.00 do 17.00
Z izbranimi učenci bomo obiskali Bobrov center v Rogaški Slatini in se podali na pot nastanka Panonskega morja, sprehodili po naravnem in preurejenem vodotoku ter se pogovoril o človeškem vplivu na okolja. Učenci se bodo seznanili z reliefno strukturo, reševali interaktivne naloge in si ogledali sodobne digitalne animacije, na koncu pa se podali na učni poligon. Več >>

Velenje, 4. 10. 2021–8. 10. 2021 od 13.00 do 15.00
Učenci so v času pouka na daljavo izdelali 3D modele živali v okviru predmeta NAR 7. Svoje izdelke bodo učenci razstavili na šolskem hodniku, prav tako pa bodo služili kot didaktični material pri pouku naravoslovja. Več >>