Izvajalci prireditev TVU 2022

Tehniški šolski center Maribor

Zolajeva 12, 2000 Maribor, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 229 57 56
E-naslov: metka.kodrin@tscmb.si
Spletna stran: http://www.tscmb.si
Kontaktna oseba

Metka Kodrin
E-naslov: metka.kodrin@tscmb.si


 

PRIREDITVE

Maribor, 10. 5. 2022–7. 6. 2022 od 16.00 do 20.00
Udeleženci programa bodo pridobili nova znanja ali izboljšali kompetence na področju diagnosticiranja in odpravljanja napak oz. pri popravilu motornih vozil, ki so opremljena s komunikacijo preko podatkovnih vodil. Predavanja so namenjena zaposlenim odraslim osebam, ki delajo na področju gradnje oz. servisiranja motornih vozil in si želijo pridobiti kompetence za odpravljanje napak in diagnosticiranje sistemov podatkovnih povezav in komunikacij v motornih vozilih, zaradi potreb na trgu dela ali delovnem mestu oz. si želijo dvigniti znanje za svoj osebni razvoj. Več >>

Maribor, 11. 5. 2022–8. 6. 2022 od 16.00 do 19.15
Program Računalniško digitalno opismenjevanje omogoča pridobitev osnovnih računalniških znanj in spretnosti. Tako je temeljni namen programa spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi, omogočiti vsem kar najbolje uporabljati osebni računalnik in ponuditi osnovno računalniško in digitalno usposabljanje. Usposabljanje je namenjeno odraslim starejšim od 45 let, zaključena skupina. Več >>

Maribor, 11. 5. 2022–8. 6. 2022 od 16.00 do 20.00
Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali splošne in specifične kompetence na področju avtomatizacije. Splošne na področju konfiguracije strojne opreme za avtomatizacijo in programiranja PLK-ja, specifične pa izbor PLK-ja in razširitvenih modulov za določen proces, parametriranje PLK-ja in izdelava uporabniškega programa, povezava senzorjev in aktuatorjev na vhode in izhode PLK-ja ter izdelava programa za osnovne kombinacijske in koračne procese. Uporabljali bodo PLK Siemens serije S7-1200, simulator, operaterski panel serije Basic, programsko opremo TIA Portal, računalnik in drobni elektromaterial. Predavanja so za zaposlene osebe. Več >>

Maribor, 16. 5. 2022 od 14.00 do 16.00
Delavnica bo odprla naslednje ključne teme: - prepoznavanje dinamik delovanja konflikta - odkrivanje učinkovitih načinov reševanja konfliktnih situacij v šoli in sobivanja z njimi - vodenje pogovora v konfliktnih situacijah s pomočjo neformalnega procesa mediacije - uporaba mediacijskih tehnik za reševanje konfliktov - krepitev profesionalne identitete, samospoštovanja in pozitivne samopodobe pri pedagoških delavcih V 2,5 pedagoških urah bodo udeleženci na praktičnih primerih spoznali in osvojili: - ključne elemente kakovostne komunikacije v šoli - dinamiko delovanja konfliktov v šoli - mediacijo kot eno od učinkovitih metod reševanja konfliktov v šoli - faze in proces mediacije - sedem učinkovitih mediacijskih tehnik za reševanje konfliktov in krepitev kakovostne komunikacije Delavnica je namenjena zaposlenim na TŠC Maribor. Več >>

Maribor, 1. 6. 2022 od 15.00 do 16.30
Ko govorimo o pozitivni psihologiji in pozitivni edukaciji lahko kaj hitro začnemo govoriti o otrocih in učencih - in ostanemo pri njih. Prav je, da razmišljamo o njih. Je pa enako prav, da se čim večkrat spomnimo, da se skrb za zadovoljstvo, optimizem, dobro počutje v šolah začne pri učiteljih in drugih zaposlenih. V okviru seminarja se pogovarjamo o tem, kaj in kako lahko s pomočjo pozitivne psihologije ter Seligmanovega modela PERMA na šoli naredimo za počutje in blagostanje učiteljev in zaposlenih. Seminar je namenjen pedagoškim delavcem na TŠC Maribor. Več >>

Maribor, 1. 6. 2022–8. 6. 2022 od 16.00 do 20.00
Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali kompetence na storitvenem področju CNC obdelav, s katerimi bodo lažje sledili razvoju tehnologij, materialov in orodji ter s tem izboljšali učinkovitost in kakovost svojega dela. Vsebine programa: pregled orodij, ki se uporabljajo, vzdrževanje stroja, spoznavanje krmilnika CNC stroja, vpenjanje in centriranje obdelovanca, umerjanje orodij za obdelavo obdelovanca, vrtanje, rezkanje, tolerančne dimenzije, merjenje toleranc, odstranjevanje obdelovanca s stroja in čiščenje. Program je namenjen za zaposlene, ki imajo osnovno znanje iz področja CNC obdelav, osebe z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna. Več >>